Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Bel 088 999 00 00 of gebruik ons contactformulier

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Helpdesk gemeente

2022-10-14T14:57:30+02:00

Na decennialange ervaring op het gebied van Levensvatbaarheidsbepalingen en de implementatie en de uitvoering van de Bbz-regelgeving, maakt het IMK de opgedane kennis ...

MKB Schuldenroute

2023-01-23T10:51:06+01:00

Hoe kom ik van mijn coronaschulden af? Doe de schuldenroute-scan en ontdek direct wat jouw opties zijn. Schulden bezorgen veel ondernemers slapeloze nachten en veel stress – terwijl ...

Herorientatiegesprek

2022-10-21T14:06:35+02:00

Directe hulp binnen jouw gemeente De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten op veel ondernemers. En dat de economie langzaam weer opengaat, betekent niet dat problemen of schulden zomaar ...

Starten met ondernemen
TVL

TVL

2022-11-09T10:12:27+01:00

Update 01-10-2020: De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021. Deze regeling is gericht op mkb ondernemers die veel omzet verliezen door de coronacrisis en daardoor in ...

Ondernemingscoaching

2022-06-10T10:16:36+02:00

Een klankbord, begeleiding én ondersteuning ná de start. Ondernemen leer je door te doen, maar ondernemers staan er vaak alleen voor. Dat is nergens voor nodig. De ondernemer krijgt ...

Herstart

2022-06-10T09:52:52+02:00

Een onderneming kan tot stilstand komen door een bijzondere persoonlijke situatie, onverwachte marktomstandigheden of bijvoorbeeld een crisis. Dat is een hele nare situatie met veel onzekerheden over de toekomst. ...

Rekentool

2022-10-14T14:57:48+02:00

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is dat de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd ...

Trainingen

2022-06-10T10:31:56+02:00

Goed ondernemerschap vraagt om sterke vaardigheden. Sommige vaardigheden bezit je van nature, andere vaardigheden kunnen worden verbeterd. Het volgen van gerichte trainingen helpt jou als ondernemer om in ...

Beter BBZ 2

2022-11-09T10:28:37+01:00

Ondernemerschap is hot en het aantal ondernemers is meer dan verdubbeld in de laatste tien jaar. Begin 2019 waren 873.000 zelfstandigen grotendeels of geheel afhankelijk van het inkomen dat ...

Beter BBZ 1

2023-01-23T10:53:40+01:00

Het sociaal vangnet voor zelfstandigen, de Bbz-regeling, wordt per 1 januari a.s. aangepast. In grote lijnen verschuift de verantwoordelijkheid (en daarmee de risico’s) van Rijk naar gemeenten en ...

Verzorgingsgebieden

2023-01-23T10:54:10+01:00

58 samenwerkingsverbanden voeren per 1 januari 2019 het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) regeling uit voor 285 gemeenten en 70 gemeenten voeren de regeling zelfstandig uit. ...

Go to Top