In het ondernemersbestaan zijn er verschillende momenten waarop het verstandig is te bekijken hoe de onderneming er voor staat. Is de onderneming klaar voor de toekomst? Kan de onderneming tegenvallers aan of is er voldoende ruimte voor investeringen? Of is er sprake van een situatie waarin het voortbestaan van de onderneming bedreigd wordt?

acfcontrolled

Vaststellen situatie

Het vaststellen van de actuele situatie van de onderneming is, helpt om de opties voor de toekomst te formuleren, en ook om de kansrijkheid hiervan vast te stellen.  Een dergelijke audit van de onderneming wordt een levensvatbaarheidsonderzoek genoemd, of een gezondheidsbepaling.

Een gezondheidsbepaling kan financieel ingestoken worden, maar het IMK kijkt holistisch naar de onderneming. Zo beoordelen wij de onderneming op 3 pijlers:

  • Ondernemersvaardigheden – het ondernemerschap, de ondernemer;
  • Commerciële bedrijfsvoering en marktpositie – het businessmodel;
  • Operationele bedrijfsvoering en financiële positie – het fundament.

Momentopname

Een gezondheidsbepaling is een momentopname. Het resultaat is:

  • Een duidelijk beeld van de sterktes en de zwaktes van de onderneming en de ondernemer
  • Een duidelijk beeld van de eventuele problemen
  • Een duidelijk beeld van de financiële ruimte

Conclusie

De conclusie zal bestaan uit 1 van de 3 volgende uitkomsten:

  1. De onderneming is levensvatbaar.
  2. De onderneming is niet levensvatbaar.
  3. De onderneming is levensvatbaar, maar onder voorwaarden.

Er zijn vele situaties waarbij een gezondheidsbepaling zinvol is. Denk bijvoorbeeld aan een overname, waarbij de overnemende partij een duidelijk beeld wil hebben van het toekomstperspectief van de over te nemen onderneming. De vervolgstap is dan veelal een waardering. Of denk aan een onderneming in zwaar weer. Hierbij is de vraag heel relevant of een traject richting saneren zinvol is, of dat een beëindiging van de onderneming noodzakelijk is. Ook biedt een gezondheidsbepaling goede stap richting financiering, aangezien niet alleen de cijfers, maar de gehele onderneming beoordeeld wordt.

Een gezondheidsbepaling geeft grip op de stand van zaken, inzicht in het toekomstperspectief, en geeft helderheid over de verschillende vervolgstappen of oplossingsrichtingen.

acfcontrolled

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel 088 999 00 00, stuur een e-mail naar info@imk.nl of maak gebruik van dit contactformulier:

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: