Detachering Bbz specialisten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale ondernemersregelingen Bbz en Ioaz en vaak is die uitvoering belegd bij regionale samenwerkingsverbanden.

De uitvoering van deze regelingen vraagt specifieke expertise en het IMK stelt die expertise bij tientallen gemeenten en samenwerkingsverbanden op detacheringsbasis beschikbaar, zowel op locatie van de gemeente als op afstand.

De specialisten van het IMK beschikken over de meest recente kennis, kennen gemeentelijke systemen en zijn verbonden in een netwerk van specialisten voor kennisuitwisseling, kwaliteitsborging en tijdelijke vervanging, zodat kwaliteitsniveau en continuïteit van dienstverlening geborgd is.

Vragen? Neem contact op met het IMK!

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: