UWV Werkfit en Naar werk

Ondernemer in de dop? Let op

Ontvang je een uitkering en heb je plannen voor een eigen bedrijf? Samen met het UWV helpt het IMK ondernemers in de dop die droom te realiseren met de programma’s ‘Werkfit’ en ‘Naar werk’.

Werkfit

Dit kun je verwachten van een Werkfit traject:

 • Individueel maatwerk
 • Een focus op doen
 • Deskundige ondernemerscoaches

Als jarenlange partner van het UWV voert het IMK Werkfit-trajecten uit. Dit zijn trajecten waarin we samen met én voor jou uitzoeken of het zelfstandig ondernemerschap, een eigen bedrijf dus, passend en haalbaar is. Zo zet je niet alleen de volgende stap naar werk dat bij je past, maar haal je er – als het even kan – ook een mooi inkomen uit.

(samen)werken aan je droom

Als je samen met ons een Werk-fit traject volgt, krijg je inzicht in de haalbaarheid van de plannen voor jouw eigen bedrijf – iets wat je graag wil en misschien al lang van droomt.

Om dat inzicht te krijgen, gaan we vanuit de samenwerking met het UWV onder meer met de volgende deelgebieden aan de slag:

 • Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit/weerbaarheid
 • Het in beeld brengen van je ondernemersvaardigheden en kansen in de branche
 • Het in beeld brengen en versterken van je ondernemersvaardigheden

Dit is je resultaat

Als uit dit traject blijkt dat een eigen bedrijf voor jou kans van slagen heeft, dan eindig je het Werkfit-traject met een concreet ondernemingsplan. In dat plan staat onder andere het doel van je bedrijf, en zijn de financiële consequenties al in hoofdlijnen uitgewerkt. Met dit plan in de hand zou niets een vlotte start van je bedrijf in de weg moeten staan.

Mocht tijdens het Werkfit-traject blijken dat een eigen bedrijf voor jou niet voldoende toekomst heeft, dan helpen we met zoeken naar andere passende loopbaanmogelijkheden.

Dit doen IMK-ondernemerscoaches

De ondernemerscoaches van IMK helpen je met raad, daad en coaching op financieel, commercieel en organisatorisch vlak. Ze hebben hierbij altijd oog voor maatwerk en houden rekening met persoonlijke zaken zoals – bijvoorbeeld – je gezondheid. Verder kijken ze niet alleen naar je onderneming, maar ook naar jou als ondernemer. Immers: jij bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de zaak.

Naast de persoonlijke gesprekken met je vaste ondernemerscoach (op kantoor of digitaal) maken we ook gebruik van hulpmiddelen als:

 • Een ondernemerstest, als hulpmiddel om bepaalde ondernemerskwaliteiten te versterken
 • Het digitale leerprogramma I’M OK, Basis voor Ondernemen: leren over ondernemerschap waar en wanneer je wil.
 • Een online ondernemingsplan: een zelflerend programma waarbij je coach er altijd is om feedback te geven.
 • Trainingen in kleine groepen (op kantoor of digitaal), over bijvoorbeeld marketing, financiële bedrijfsvoering en verkoopvaardigheden.

Naar werk

Naast het Werkfit traject bieden we ook het Naar werk traject

Samen met het UWV helpen we startende ondernemers (inclusief zzp’ers) op weg naar een eigen bedrijf met:

 • Individueel maatwerk
 • De focus op doen
 • Deskundige ondernemerscoaches

Als jarenlange partner van het UWV voeren wij Naar werk trajecten uit, waarin we samen met en voor jou de basis leggen voor de start (of doorstart) van je eigen bedrijf. Waar we samen met jou naar streven? Jouw startersdroom uit laten komen. Sterker nog: we stoppen pas als je daadwerkelijk gestart bent. Zo zet je niet alleen de volgende stap naar werk dat bij je past, maar haal je er – als het even kan – ook een mooi inkomen uit.

Wat doen we

In dit traject begeleiden we je praktisch en doelgericht naar een succesvolle (door)start van je eigen bedrijf. Na een (extra) check op de haalbaarheid van de plannen gaan we aan de slag om niet alleen je onderneming maar ook jou als ondernemer sterk(er) te maken.

Alle belangrijke commerciële, financiële en organisatorische zaken komen aan bod. Ook kijken we naar je ondernemerskwaliteiten. Immers: de ondernemer bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de zaak.

Dit is je resultaat

We zeiden het al: het concrete resultaat van je ‘Naar werk traject’ bij IMK is de goed voorbereide start of doorstart van je eigen bedrijf. Je gaat ondernemen op basis van een goed doordacht (ondernemings)plan met duidelijke doelen en actiepunten en een goede slagingskans.

Mocht die start om welke reden dan ook niet doorgaan, dan maken we een begin met het zoeken naar andere passende loopbaanmogelijkheden.

Hoe doen we het

De ondernemerscoaches van het IMK helpen je met raad, daad en coaching op financieel, commercieel en organisatorisch vlak. Ze hebben hierbij altijd oog voor maatwerk en houden rekening met persoonlijke zaken zoals – bijvoorbeeld – je gezondheid. Naast de persoonlijke gesprekken met je vaste ondernemerscoach (op kantoor of digitaal) maken we ook gebruik van hulpmiddelen zoals:

 • Een ondernemerstest, als hulpmiddel om bepaalde ondernemers-kwaliteiten te versterken.
 • Het digitale leerprogramma I’M OK, Basis voor Ondernemen: leren over ondernemerschap waar en wanneer je wil.
 • Een online ondernemingsplan: een zelflerend programma waarbij je coach er altijd is om feedback te geven.
 • Trainingen in kleine groepen (op kantoor of digitaal), over bijvoorbeeld marketing, financiële bedrijfsvoering en verkoopvaardigheden.

Interesse?

Heb je interesse en ontvang je een UWV-uitkering (Ziektewet of arbeidsongeschiktheid)? Bespreek de mogelijkheden voor een Naar werk traject bij het IMK dan met je arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider van het UWV.

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel ons op telefoonnummer 088 999 00 00 of gebruik onderstaand contactformulier:

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: