Budgetbegeleiding

Voor ondernemers is het belangrijk om (vanaf het begin) een juiste balans te vinden tussen privé en zakelijk vermogen. Om de onderneming levensvatbaar te laten zijn en als gemeente positief te kunnen adviseren over kredietverlening, is het in veel gevallen noodzakelijk om de privéonttrekkingen te reguleren.

Met Budgetcoachen voor Ondernemers volgens de Nibud methode helpt het IMK de ondernemer bij het op orde brengen van de privé-administratie. Tijdens persoonlijke gesprekken leert de ondernemer zijn privé-administratie te organiseren en krijgt hij inzicht in de inkomsten en uitgaven. Ook wordt er uitgebreid ingegaan hoe de ondernemer om dient te gaan met wisselende inkomsten, zodat de ondernemer zijn financieel beleid hierop kan aanpassen.

Voordelen:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Lager debiteurenrisico

Vragen? Neem contact op met het IMK!

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: