IOAZ

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) – Verantwoord stoppen na uw 55ste. Wil je stoppen met jouw bedrijf omdat je niet voldoende inkomen uit jouw bedrijf kunt halen?

Wellicht kom je dan in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De IOAZ-uitkering is aanvullend inkomen tot bijstandsniveau.

De hoogte van het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van jouw leefsituatie, eigen vermogen, pensioen en gezinsinkomen. Hier vindt je alle informatie over deze regeling.

Contact opnemen

IOAZ

 • IOAZ is de ‘Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen’. Deze wet biedt ondernemers van 55 jaar of ouder inkomenshulp na beëindiging van hun bedrijf.
 • Je vraagt een IOAZ-uitkering aan bij jouw gemeente. Je moet dit doen voordat je stopt met jouw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop je stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten.
 • IMK beoordeelt bij IOAZ-aanvragen bedrijfssituaties en adviseert gemeenten over het wel of niet verstrekken van de uitkering.

Je kan een beroep doen op een IOAZ-uitkering als jouw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Jouw bedrijf is operationeel op het moment van de aanvraag en je gaat binnen 1,5 jaar stoppen met jouw bedrijf.
 • Je bent Nederlander en woont in Nederland, of je woont in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • Je bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd op het moment van bedrijfsbeëindiging.
 • Jouw bedrijf is in Nederland gevestigd volgens de wettelijke eisen.
 • Je hebt 1.225 uur of meer per jaar in jouw eigen bedrijf gewerkt.
 • Je bent wettelijk ondernemer met zeggenschap.
 • Je loopt financieel risico met jouw bedrijf.
 • Jouw gemiddelde jaarinkomen van de laatste drie boekjaren ligt onder de inkomensgrens en zal naar verwachting ook beneden de inkomensgrens blijven vallen (eventueel inkomen van een partner niet uit bedrijf, wordt niet als inkomen gezien voor het recht).
 • Je bent minimaal 10 jaar ondernemer of je hebt gedurende 3 jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend en gedurende de 7 jaar daarvoor eveneens rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend dan wel arbeid in dienstbetrekking verricht.
 • De hoogte van jouw vermogen kan van invloed zijn op de uitkering.

N.B. De hoogte van jouw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning.

De IOAZ-uitkering is aanvullend inkomen tot bijstandsniveau. De hoogte van het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van jouw leefsituatie, eigen vermogen, pensioen en gezinsinkomen.

 • Een echtpaar kan uitgaan van aanvulling tot 100% van het minimumloon.
 • Een alleenstaande (alleenwonend) kan rekening houden met aanvulling tot 70% van het minimumloon.
 • Een alleenstaande met meerderjarige medebewoners (er zijn uitzonderingen) kan rekening houden met een aanvulling tot 50% van het minimumloon.

Bij de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met jouw vermogen. De regeling garandeert een pensioenvrijlating en heeft een vermogensvrijstelling.
LET OP: Een IOAZ-uitkering moet je aanvragen vóórdat je jouw bedrijf beëindigt!

IMK begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. Hierbij wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. IMK beschikt over regionale teams met meer dan 100 experts. Branche- en regio specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering staat hierbij centraal. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd veroudert en onjuistheden bevat. IMK is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze gegevens.

acfcontrolled
Transitioneel

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel 088 999 00 00, stuur een e-mail naar info@imk.nl of maak gebruik van dit contactformulier:

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: