Over het IMK

“Vertrouwen hebben in je eigen kunnen, dat is als ondernemer belangrijk.”

acfcontrolled

Cultuur en kernwaarden

IMK is kort na de Tweede Wereldoorlog als Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf door de overheid opgericht om ondernemers in Nederland financieel te ondersteunen voor herstel en groei van hun bedrijven. Ook na de privatisering zit deze maatschappelijke missie nog steeds in het bloed. Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie en het is onze ambitie om ondernemers te helpen groeien en bloeien. Deskundigheid, betrokkenheid en zakelijkheid staan daarbij voorop:

Deskundigheid

De IMK’er is specialist en expert op zijn terrein en beschikt over voldoende generieke kennis en vaardigheden. De deskundigheid van de IMK’er omvat drie deelgebieden: ondernemerscompetenties, financiële analyse en business kennis. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Betrokkend

IMK’ers delen de passie voor ondernemers en spreken hun taal. Het streven naar duurzame financiële zelfstandigheid van de ondernemer staat centraal zowel in advisering over levensvatbaarheid als in begeleiding van starters.

Zakelijkheid

Het werk van het IMK vereist een zakelijke grondhouding (hand-in-hand met het gevoel van betrokkenheid). Niet pappen en nat houden, maar duidelijk en direct zijn. Een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer (en daar streng in zijn). En daar waar beslissingen genomen moeten worden, daar niet voor weglopen, maar besluiten nemen en implementeren.

Expertise

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft voor haar 3 doelgroepen een zestal strategische expertisedomeinen benoemd, waarin expliciet wordt geïnvesteerd:

Voor ondernemers
• Bedrijfsadvies en opleiding
• Financiering en Subsidies
• Koop en Verkoop Bedrijf

Voor Overheid & Public Sector
• Ondernemersregelingen en sociale zekerheid voor ondernemers

Voor Bedrijven en Instellingen
• Advies en risicobeoordeling klantengroep ondernemers
• Outplacement en begeleiding naar ondernemerschap

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf beschikt over een eigen kenniscentrum ter ondersteuning van de dienstverlening en detacheert tevens medewerkers bij gemeentes en bedrijven.

acfcontrolled

Het ontstaan van het IMK

De oorsprong van het huidige IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is tweeledig. Eén pijler werd gevormd door 38 regionale borgstellingsfondsen, die vanaf de vijftiger jaren waren ingesteld om kleine ondernemers te helpen in het kader van de wederopbouw van Nederland. De tweede pijler werd gevormd door advies- en voorlichtingsactiviteiten voor het midden en kleinbedrijf in opdracht van o.a. de Ministeries van Economische en Sociale Zaken. Na een roerige periode van fusies en reorganisaties werd in 1998 een deel van deze activiteiten verzelfstandigd in het huidige IMK.

In de loop der jaren heeft IMK duizenden ondernemers en bedrijven geadviseerd van starten tot groeien tot bedrijfsoverdracht, in goede en slechte tijden. In samenwerking met banken en overheid bemiddelt IMK bij financieringen, overheidsregelingen en subsidies. De ondernemer staat bij ons vanzelfsprekend altijd centraal.

Stel jouw vraag via onderstaand formulier

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: