Over het IMK

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, of kortweg het IMK, kent een lange historie. Het IMK is als overheidsinstituut opgericht met als doel om in de naoorlogse fase ondernemers en hun onderneming in Nederland te ondersteunen richting herstel en groei.

Over het IMK

Ook na de privatisering zit deze maatschappelijke missie nog steeds in het bloed. Het IMK helpt ondernemers en hun onderneming verder te komen. Niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden staan wij pal naast de ondernemer en helpen de situatie helder te krijgen, en de juiste oplossingsrichting te kiezen.

De combinatie van ondernemers helpen wanneer er wind mee is, maar ook wanneer het zwaar weer is, betekent dat we in alle fasen van het ondernemers bestaan pal naast de ondernemer staan. Elke fase kent uitdagingen; bij elke fase helpen wij om tot de best passende oplossing te komen.

Het MKB is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Wij werken met ruim 100 MKB-analisten, ondernemersadviseurs, ondernemerscoaches en vakspecialisten aan de groei en bloei van het Nederlandse MKB

Het IMK is gevestigd op het MKB-park in Woudenberg. Dit landgoed biedt activiteiten, en informatiebijeenkomsten voor en over ondernemen, en biedt ook de mogelijkheid voor ondernemingen om zelf bijeenkomsten te organiseren.

Kernwaarden

Het IMK werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Deskundig

Iedere medewerker van het IMK is specialist en expert op zijn vakgebied, en beschikt daarnaast over voldoende generieke kennis en (intermenselijke) vaardigheden. De deskundigheid van de IMK’er omvat minimaal drie deelgebieden: ondernemerskennis, bedrijfseconomische kennis en kennis van commercie en de markt. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Betrokken

In het DNA van het IMK zit diepgaande betrokkenheid bij ondernemers. IMK’ers delen de passie voor MKB-ondernemingen, en spreken de taal van de ondernemer. Het streven naar duurzame financiële zelfstandigheid van de ondernemer staat centraal zowel in advisering over levensvatbaarheid van de onderneming, het begeleiden van starters, maar ook bij het vinden en uitvoeren van de beste oplossingsrichting.

Zakelijk

Het werk van het IMK vereist een zakelijke grondhouding (hand-in-hand met het gevoel van betrokkenheid). Niet pappen en nathouden, maar duidelijk en concreet zijn, maar ook een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, en hierbij de juist randvoorwaarden vaststellen. Daar waar beslissingen genomen moeten worden, niet voor weglopen, maar stappen nemen en implementeren.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Aarzel niet, wij zijn je graag van dienst!

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: