Ik zit in zwaar weer

Een onderneming in zwaar weer kenmerkt zich door kortstondige of langdurige geldnood. Vragen als: hoe kan ik mijn leveranciers of medewerkers betalen, of hoe kan ik nog (vervangings-)investeringen doen leidt vaak tot extreme stress bij de ondernemer, en leiden af van het ondernemen zelf. Het IMK helpt je bij het vinden van de oplossing, zodat het plezier in ondernemer weer terugkeert.

Oorzaken

Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor een orderneming in zwaar kan komen, denk bijvoorbeeld aan onvoldoende omzet of commercie, miscalculatie, laat of niet betalen door een debiteur, hoge inkoopkosten, te hoge privé onttrekkingen, of een conflict. Ook kan het ingaan van een afbetalingsregeling voor een lening of krediet leiden tot geldnood. Er kunnen externe en incidentele oorzaken zijn, of structurele of langdurige oorzaken ten grondslag liggen aan de financiële krapte.

Ruim 70 jaar ervaring

Het IMK heeft ruim 70 jaar ervaring in het beoordelen van ondernemingen in zwaar weer, en het vaststellen, samen met de ondernemer, wat een verstandige vervolgstap is. Hierbij is van belang dat hoe eerder de ondernemer aan de bel trekt, hoe beter. Problemen lossen zich immers zelden vanzelf op, en het gaten vullen met gaten leidt niet tot een structurele oplossing en uiteindelijk zien we vaak dat de financiële krapte tot persoonlijke problemen leiden.

Werkwijze

De adviseurs van het IMK kijken naar de oorzaken en bepalen of er nog muziek in de onderneming zit. Hierbij hanteren we een andere werkwijze dan bijvoorbeeld banken; het is in veel gevallen mogelijk om ondanks slechte financiële resultaten of een nijpend geldgebrek, toch de onderneming bij te sturen.

Na de beoordeling van alle aspecten van de onderneming, waarbij de opzet van de onderneming, de ondernemer, de commerciële slagkracht en de marktontwikkelingen worden meegewogen, wordt besproken welke oplossingsrichtingen er zijn. Dit kan bestaan uit sanering van de schulden, al of niet via de WHOA, herstructurering van de onderneming zodat het kostenniveau verlaagd wordt of de commerciële slagkracht wordt verhoogd, het doorverwijzen richting een Bbz krediet bij de gemeente of het staken van de onderneming inhouden. Onze experts begeleiden elke stap, zonder de regie van de ondernemer zelf over te nemen.

Starten met ondernemen

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Laat jouw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: