Begeleiding bij conflicten

Als ondernemer hoop je natuurlijk nooit tegen zakelijke conflicten aan te lopen. Als dat wel gebeurt, wil je dit zo snel mogelijk goed afronden. Sommige conflicten zijn zo serieus, dat de twee – of meerdere – partijen er zelf niet uitkomen. In dat geval is het verstandig om begeleiding te krijgen bij het oplossen van het conflict.

 • Luisterend oor voor beide partijen

 • Onafhankelijk en objectief

 • Goedkoper dan juridische procedures

Zakelijke conflicten. Hoe los je dat op?

Ruzies en conflicten kosten veel tijd en energie. Natuurlijk wil je een conflict tot een goed einde brengen, maar dat lukt niet altijd. Wanneer je er maar niet uitkomt met de andere partij, lijkt het logisch om direct naar de rechter te stappen. Maar, deze stap kost veel tijd en geld. Daarbij wordt jouw relatie met de tegenpartij er niet veel beter op. Het is dus beter om eerst voor een tussenstap te gaan: mediation.

Wat is mediation?

Een conflict oplossen zonder juridische stappen: mediation kan hiervoor een oplossing bieden. Bij mediation wordt er bemiddeld door een onafhankelijke, derde partij. Een bemiddelaar gaat dan in gesprek met beide partijen. Hierbij streeft de bemiddelaar ernaar om een goede oplossing op te stellen, waar beide partijen tevreden over zijn.

De voordelen van mediation

 • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure
 • Sneller een oplossing voor het conflict (onder andere door maatwerk oplossingen)
 • Een oplossing dat meer is dan een compromis
 • Minder schadelijk voor onderlinge verhoudingen
 • Minder schadelijk voor de onderneming

Conflicten kunnen op verschillende manieren ontstaan. Miscommunicatie is één van de meest voorkomende oorzaken. Daarna worden er vaak allemaal bijzaken bij het conflict betrokken. De bemiddelaar gaat terug naar de kern van het conflict. Vanuit hier werkt de bemiddelaar aan een oplossing. Een oplossing die tevredenheid biedt voor beide partijen.

Het is dus mogelijk om een conflictsituatie uit de wereld te helpen, zonder hiervoor een juridische procedure op te starten. Kiezen voor mediation is kiezen voor bemiddeling in het conflict door een onafhankelijke, derde partij. De bemiddelaar, mediator genoemd, gaat met beide partijen in gesprek. Doel van mediation is altijd tot een oplossing van het conflict te komen, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het starten van een mediationtraject heeft een aantal voordelen, waarvan onderstaande de belangrijkste zijn:

 • een mediationtraject is goedkoper dan het volgen van een juridische procedure;
 • mediation leidt tot een snellere oplossing van het conflict;
 • draagkracht voor de oplossing van beide partijen;
 • het resultaat is meer dan een compromis;
 • minder schadelijk voor de onderlinge verhoudingen tussen betrokkenen.

Veel zakelijke conflicten zijn door onderlinge communicatie en correspondentie uit de hand gelopen. Vaak worden er allerlei randzaken bij het conflict betrokken, die feitelijk gezien niets met de aard van het geschil te maken hebben. Een mediator gaat terug naar de kern van het conflict en werkt van hieruit naar een oplossing. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf biedt zakelijke conflictbemiddeling die je voor verschillende deelgebieden kunt inzetten.

Je hebt een product of dienst geleverd en je hierbij aan de vooraf gemaakte afspraken gehouden. Jouw klant denkt hier echter anders over en is het niet eens met bijvoorbeeld de kwaliteit van het product of de leveringsvoorwaarden. Je bent met je klant in gesprek gegaan om te kijken wat precies het probleem is en om hier samen uit te komen.

Je hebt een voorstel gedaan, maar de klant stelt zich niet welwillend op. Sterker nog, hij eist een schadevergoeding van je. Dit soort zakelijke conflictsituaties komen relatief vaak voor. De oplossing wordt helaas te vaak gevonden in een gang naar de rechter of in een oplossing waarbij één van de partijen zich eigenlijk niet kan vinden. Gevolg? De onderlinge verhoudingen zijn dusdanig verstoord, dat er van zaken doen in de toekomst geen sprake meer kan zijn.

Een zakelijke bemiddelaar biedt in deze gevallen uitkomst, waarbij de onderlinge relatie voor de toekomst meer dan eens behouden blijft.

Andersom kan natuurlijk ook. Je hebt producten gekocht of diensten afgenomen, waar je niet tevreden over bent. Je hebt dit aangekaart bij je leverancier, maar het door jou gewenste resultaat blijft uit. De leverancier wijst vooral naar anderen en al snel zit het conflict in een impasse. Een juridische procedure dreigt, want geen van de partijen is van plan om water bij de wijn te doen.

Als zakelijke mediator weten wij dit soort impasses te doorbreken en beide partijen weer om de tafel te krijgen. Met als uitkomst? Een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, waarbij de onderlinge relatie vaak behouden blijft.

Er zijn maar weinig bedrijven die alles volledig in eigen beheer doen. IT, administratie en bepaalde software zijn voorbeelden van zaken die veelvuldig worden uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners.

Vaak kun je als bedrijf niet zonder deze externe dienstverleners. Denk bijvoorbeeld aan een bank. Als onderneming ben je dan ook voor een deel afhankelijk van externe dienstverleners. Dit maakt je -tot op zekere hoogte- kwetsbaar, zeker als je in een zakelijke conflictsituatie met dienstverleners terecht komt. Een oplossing voor dit conflict is meer dan wenselijk, omdat zij de dienstverlening aan jouw bedrijf eenzijdig op kunnen zeggen.

Ook interne onderlinge verhoudingen kunnen op scherp komen te staan en tot conflictsituaties leiden. Verschil van inzichten, verschillende karakters, maar zeker ook persoonlijke belangen liggen hier vaak aan ten grondslag. Een directie of managementteam wordt door onderlinge conflicten minder slagvaardig en minder geloofwaardig naar onderliggende lagen toe. Reden genoeg om deze conflicten zo snel mogelijk op te lossen. Laat niet iemand uit het bedrijf bemiddelen bij dit soort interne conflicten. De ‘eigen’ bemiddelaar wordt namelijk meestal niet ervaren als onpartijdig.

Zakelijke overeenkomsten worden vastgelegd in een contract. Doel hiervan is uiteraard helder. Uit een contract vloeien rechten en plichten voort. Betrokken partijen weten dan ook precies wat ze kunnen verwachten en waar ze zich aan hebben geconformeerd. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee contracten worden opgesteld, leiden ze met regelmaat tot conflictsituaties.

Juridische touwtrekkerij ligt op de loer, waarbij een zakelijk conflict zich snel kan ontpoppen tot een persoonlijk conflict. Mediation draagt niet alleen bij aan een snelle oplossing van het conflict, maar voorkomt ook dat het conflict escaleert.

In toenemende mate zien we zakelijke geschillen ontstaan met betrekking tot eigendomsrechten. Het portretrecht is één van de bekendste voorbeelden van eigendomsrecht, maar er zijn er meer te noemen. Ook intellectueel eigendom en creatief eigendom zijn hier voorbeelden van. Wanneer je als bedrijf aangesproken wordt op schending van eigendomsrechten, dan is een conflict bijna onafwendbaar.

Het is vaak een langdurige kwestie om een juridische procedure op te starten in een conflict rond eigendomsrechten. Langdurig betekent dus ook kostbaar. Mediation is ook hier een uitstekend alternatief om rechtsgang te voorkomen.

Mediation is ook in te zetten wanneer je als ondernemer wilt gaan scheiden. De mediator bemiddelt dan als onafhankelijke, derde partij die met beiden in gesprek gaat. Zo komen jullie tot een oplossing die voor beiden goed is én gaan we voor het beste resultaat voor jouw bedrijf.

Ook ondernemers gaan soms scheiden, en zoals bij alle scheidingen is mediation een uitstekende manier om zonder een gang naar de rechtbank de scheiding te regelen. Het bijzondere van mediation is dat de partners zelf afspraken maken over hoe de (periode na) de scheiding verloopt. Er is maatwerk mogelijk, waarbij alle partijen zelf het stuur in handen houden.

Mediation bij een scheiding waar een of meerdere ondernemingen aanwezig zijn, vraagt om specifieke kennis en een specifieke aanpak van de mediator.  De onderneming vormt immers het inkomen van de betrokkenen, de onderneming heeft klanten en leveranciers en vaak zijn er medewerkers in dienst. Het is dan zaak om het operationeel houden van de onderneming in het oog te houden, en dit belang ook mee te nemen bij de mediation en de te maken afspraken.

Daarnaast heeft de onderneming een waarde en die waarde vormt net als andere belangrijke zaken onderdeel van de te maken afspraken. Een door een waarderingsexpert uitgevoerde bepaling van het toekomstperspectief en een waardering van de onderneming vormt bijna altijd onderdeel van de mediation.

Voor welke conflicten biedt mediation een oplossing?

 • Conflicten met klanten

 • Conflicten met leveranciers

 • Conflicten met dienstverleners

 • Interne conflicten

 • Conflicten met betrekking tot contracten

 • Conflicten met betrekking tot eigendomsrechten

Wil je meer weten over conflictbegeleiding of heb je een conflict? We helpen je graag verder!

Vragen? Neem contact op met het IMK!

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: