Ben jij medewerker bij een gemeente? Spijker je kennis bij!

Als medewerker van de gemeente – of misschien zelfs het ondernemersloket – wil je ondernemers in nood een goed advies geven. Om dat voor elkaar te krijgen, moet jij genoeg kennis hebben over oplossingen en regelingen. Spijker je kennis bij, start met een opleiding van het IMK!

Opleiding volgen? Dit is mogelijk!

Wij hebben verschillende opleidingen voor je klaarstaan. Na het volgen van deze opleidingen weet jij straks alles over ondersteuning van ondernemers in nood. Fijn om deze mensen nóg beter te kunnen helpen!

 • Opleiding BBZ/IOAZ in de praktijk

Tijdens deze opleiding maak je kennis met alle belangrijke onderdelen van het BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) en de IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen). We bespreken de wetgeving en behandelen een aantal praktijkvoorbeelden.

 • Opleiding ondernemersregisseur

Tijdens deze opleiding duiken we dieper in de uitvoering en begeleiding van de BBZ en de IOAZ bij ondernemers. We bespreken hoe een bedrijf wordt beoordeeld op levensvatbaarheid en hoe jij de ondernemer meer leert over het beheren van schulden. Deze opleidingen bestaat uit 5 lessen.

Opleidingen op maat? Neem direct contact op!

Wil je onze opleidingen met een groep collega’s volgen, verschillende modules combineren óf liever de cursus op locatie volgen? Neem contact op met Marloes van Hove, manager opleidingen: 088 – 999 00 99.

Cursusinformatie

 • Bedrijfseconomische analyse Bbz – 2 dagen
 • Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering – 1 dag
 • Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag – 1 dag
 • Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (ZALO) – 2 dagen
 • Effectief debiteurenbeheer – 1 dag

Locatie: De Viersprong, Zeisterweg 82 in Woudenberg.

Tijden: 9:30 tot 17:00 uur.

Koffie, thee en lunch wordt geregeld. Alle opleidingen zijn inclusief trainingsmateriaal.

Alle docenten hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan in de praktijk. Tijdens de training worden regelmatig voorbeelden uit de praktijk behandeld. Ook jouw eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden worden meegenomen!

Na het goed afronden van de hele opleiding krijg je twee certificaten: één certificaat voor de opleiding BBZ/IOAZ in de praktijk (de basistraining) en één IMK-certificaat ‘Ondernemersregisseur’.

Na de opleiding kan je nog drie maanden gratis gebruikmaken van nazorg. Tijdens deze periode kan je vragen stellen bij de IMK Helpdesk en drie intervisie-bijeenkomsten bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst mag je vragen stellen en voorbeelden uit de praktijk bespreken. Dit gebeurt dan met een ervaren docent van het IMK.

2 dagen • € 695,-

Basisopleiding: BBZ/IOAZ in de praktijk

Waar gaat deze opleiding over?

BBZ staat voor Besluit Bijstand Zelfstandigen. Dit is een vangnet voor ondernemers die – om welke reden dan ook – financieel in de problemen zijn geraakt. De BBZ-regeling biedt krediet of inkomensondersteuning. Deze regeling is ook geschikt voor startende ondernemers of mensen die vanuit de bijstand starten met ondernemen.

Tijdens deze opleiding bespreken we de wet- en regelgeving van de BBZ, IOAZ en de participatiewet. We gaan aan de slag met een aantal praktijkvoorbeelden en bespreken stap voor stap hoe dit wordt toegepast: van aanvraag tot afhandeling. Daarnaast is er veel ruimte om met elkaar in discussie te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Dit gaan we behandelen

• Wat is het doel van het BBZ en wat bereiken we hiermee?
• Waarom is het BBZ in 2020 veranderd?
• Welke doelgroep komt in aanraking met het BBZ?
• Hoe verloopt de aanvraag en afhandeling van een BBZ of IOAZ traject?
• Wat betekent de BBZ voor mensen die uit de participatiewet komen?
• Het uitvoeren van ‘om niet’ berekeningen;
• Praktijkvoorbeelden
• Actuele ontwikkelingen in de BBZ en IOAZ

Opleiding afgerond?

Mooi. Vanaf nu weet jij BBZ aanvragen goed af te handelen én neem je ondernemers in nood op een duidelijke en fijne manier mee in het traject. Je ontvangt óók nog een certificaat en een overzicht van de theorie die we hebben besproken. Dan kun je dit later rustig teruglezen.

5 modules, 7 dagen • € 2.975,-

Opleiding ondernemersregisseur gemeentes

De ondernemersregisseur is het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor ondernemers met een hulpvraag. Deze persoon is verantwoordelijk voor het voorleggen van de juiste oplossingen en ondersteuningsmogelijkheden.

Wij hebben een opleiding tot ondernemersregisseur ontwikkeld, speciaal voor medewerkers van gemeenten. Tijdens deze opleiding komen alle benodigde kennis, deskundigheid en vaardigheden langs: wetgeving, vroegsignalering van problemen en bepaling van levensvatbaarheid bij bedrijven.

Opbouw opleiding ondernemersregisseur gemeentes

Tijdens de opleiding krijg je maken met een combinatie van theorie en praktijk. Dat is belangrijk, want straks in jouw nieuwe functie gaat het er ook zo aan toe. Wat je kan verwachten bij een opleiding van het IMK:

 • “Hybride leren” (gedeeltelijk thuis) is mogelijk
 • Liever op locatie aan de slag? De lessen worden klassikaal gegeven. Zo steek je ook nog wat van anderen op.
 • Praktijkgericht leren: samen met een aantal studiegenoten aan de slag met situaties die écht uit de praktijk komen.

Zo. Opleiding afgerond en écht op het werk aan de slag. We kunnen ons voorstellen dat er dan nieuwe vragen opborrelen. Daarom bieden we nazorg aan: na de opleiding mag je nog drie maanden kosteloos gebruikmaken van onze helpdesk en verschillende bijeenkomsten.

Na het afronden van de opleiding ontvang je een certificaat: het IMK certificaat tot “ondernemersregisseur”.

Inhoud per cursus van de opleiding ondernemersregisseur

De opleiding Ondernemersregisseur is opgedeeld in 5 verschillende cursussen. Je kunt ervoor kiezen om deze opleiding helemaal te volgen óf om één of twee cursussen (een gedeelte van de opleiding) te volgen. Wil je hier meer over weten? Neem contact op!

Tijdens cursus ‘Bedrijfseconomische analyse BBZ’ krijg je voornamelijk veel informatie over de financiële, bedrijfseconomische en belastingtechnische onderdelen van een MKB bedrijf. Aan het eind van deze cursus kan je de jaarcijfers en belastingaangiften van bedrijven goed lezen en begrijpen. Door dit te kunnen, krijg je snel inzicht in hoe het bedrijf er financieel voor staat. Daarnaast maak je sneller de juiste beoordelingen, hierdoor worden beslissingen voor eventuele (her)financiering sneller genomen.

Dit wordt behandeld

Analyse jaarcijfers

 • Inzicht in de balans;
 • Inzicht in de winst- en verliesrekening;
 • Verbanden tussen balans en winsten verliesrekening;
 • Geconsolideerde cijfers;
 • Kolommenbalans;
 • Zelfstandig opstellen van een balans en winst-en verliesrekening.

Kostenbeheersing en kengetallen

 • Cash-flow;
 • Kritisch bekijken van kosten;
 • Kostprijsberekening;
 • Financiële kengetallen;
 • Indicatie levensvatbaarheid.

Analyse van aangifte IB

 • Verschillen tussen jaarcijfers en aangifte;
 • Zelfstandigenaftrek en andere relevante posten;
 • Het belastbaar inkomen;
 • Berekenen van verschuldigde IB.

Financiële doelstellingen

 • Exploitatiebegrotingen;
 • Liquiditeitsprognose;
 • Signaleren van financiële problemen.

Ondernemingsvormen

 • Verschillende rechtsvormen;
 • Bepalen netto inkomen bij verschillende rechtsvormen.

Hoe zorg je ervoor dat je écht verder komt met een gesprek? Wat zijn de juiste vragen? Wat zijn signalen die laten zien dat het slecht gaat met de ondernemer? Tijdens deze cursus (1 dag) gaan we het hebben over effectieve gespreksvoering. Deze cursus is voor alle medewerkers die aanspreekpunt zijn voor ondernemers die hulp nodig hebben.

Tijdens de cursus leer je je communicatie te optimaliseren en af te stemmen op de ontvanger, actief te luisteren, slechtnieuwsgesprekken te voeren en draagvlak te creëren bij de ondernemer. Als laat moet je om kunnen gaan met weerstand en emotie.

Na het volgen van de cursus ben je een geschikt gesprekspartner voor ondernemers. Je spreekt de taal van de ondernemer en voert zelfstandig een adviesgesprek met een ondernemer. Hierbij weet je snel een goede probleemanalyse te maken en de noodzaak van (financiële) hulp te bepalen. Aan de hand van dit gesprek leidt je de ondernemer naar de meest passende oplossing.

Wat je gaat leren

Gespreksvaardigheden

 • Communicatie afstemmen op ontvanger;
 • Feedback geven;
 • Actief luisteren;
 • Adviseren (bij adviesgesprek en slecht nieuwsgesprek);
 • Creëren van draagvlak en acceptatie.

Vroegsignalering

 • Wat is vroegsignalering?
 • Hoe krijg je de juiste (financiële) informatie?
 • Hoe ga je het beste om met deze informatie?
 • Wat zijn belangrijke signalen?
 • Welke (zelf)hulp is beschikbaar?

Adviesvaardigheden

 • Wat is een goede structuur voor een adviesgesprek en hoe bereid je dit voor?
 • Hoe kom je tot een goede probleemanalyse?
 • Hoe bepaal je de juiste oplossingsrichting?
 • Hoe kom je – samen met verschillende deskundigen- tot een goede aanpak?
 • Inzet van ketenpartners en netwerk.

Het slechtnieuwsgesprek – inhoudelijk

 • Het voeren van een slecht nieuws gesprek;
 • Omgaan met emoties en stress;
 • Het voeren van een gesprek met zo min mogelijk stress
 • Praktijksituaties.

Tijdens deze cursus (1 dag) focussen we op de mogelijkheden om een ondernemer in financieel zwaar weer te helpen. Dit zijn oplossingen zoals de BBZ en IOAZ, maar ook schuldhulpverlening, gecontroleerde bedrijfsbeëindiging, overstappen naar loondienst, hybride ondernemen en nog veel meer mogelijkheden. Bij elke optie overwegen we de voor- en nadelen en bespreken we wanneer deze optie toe te passen is.

Na afloop weet je wat de beste oplossing is voor de ondernemer. Je kan een stappenplan maken, begeleiding bieden en doorverwijzen naar andere partners.

Dit wordt behandeld

Onderzoek naar noodzaak van de hulpvraag

 • Het checken van de status van de financiële bedrijfsvoering
 • Bepalen van perspectief van de branche en mogelijkheden in de markt
 • Lichte toets op levensvatbaarheid;
 • Vaststellen van noodzaak van de hulp
 • Opstellen van een oplossing van verschillende deskundigen
 • Stoppen- of doorgaangesprek.

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Plan van aanpak veilig stoppen;
 • Wat zijn aandachtspunten voor begeleiding?
 • Bbz en schuldhulpverlening;
 • Faillissement, WSNP;
 • Doorverwijzen naar ketenpartners.

Analyse van aangifte IB

 • Oplossingen
 • Hulp bij doorgaan;
 • De Tozo, de TONK en andere steunmaatregelen;
 • Bbz, WHOA en schuldhulpverlening (Wgs);
 • Alternatieve financieringsvormen.

Zelfredzaamheid

 • Ondernemen, loondienst of hybride ondernemen;
 • Bepalen van de kortste weg naar zelfredzaamheid.

Tijdens deze cursus (2 dagen) word je opgeleid om zelfstandig een levensvatbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het verkrijgen van een BBZ-regeling. Je komt meer te weten over de verschillende onderzoeksfases: de screening, de analyse en de rapportage. Hierbij komen verschillende voorbeelden uit de praktijk voorbij.

Na de cursus ben je in staat om historische jaarcijfers te analyseren. Hierdoor weet je de financiële positie op een goede manier te beoordelen. Daarnaast weet je bij duidelijke situaties direct de levensvatbaarheid van een bedrijf te bepalen.

Wat wordt er behandeld

Het levensvatbaarheidsonderzoek en aanpak

 • Begrip levensvatbaarheid;
 • Wettelijke kaders;
 • Doel en kwaliteit van het onderzoek;
 • Aanpak van het onderzoekstraject.

Screening

 • Voorbereiding levensvatbaarheidsonderzoek;
 • Het adviesgesprek;
 • Voorlopige conclusie t.a.v. complexiteit en risico;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • Vaststellen oplossingsrichting en de bijstands-/financieringsbehoefte.

Analyse

 • Ondernemersanalyse;
 • Eindoordeel ondernemerscapaciteiten.
 • Commerciële analyse;
 • Bedrijfsprofiel;
 • Branche-informatie en -bronnen;
 • Marktpositie;
 • Klantprofielen en -tevredenheid;
 • Concurrentie- en locatieanalyse;
 • Eindoordeel commerciële analyse.
 • Financiële analyse & prognoses;
 • Begrippenkader financiële analyse;
 • Het lezen van financiële gegevens en benchmarks;
 • Vermogenspositie, zakelijk en privé;
 • Opstellen exploitatieprognoses;
 • Vaststellen privé-onttrekkingen;
 • Vaststellen aflos- en betaalcapaciteit;
 • Zekerheden en voorwaarden;
 • Risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen.

Deze cursus (1 dag) is voor alle medewerkers die betrokken zijn BBZ- en TOZO- kredieten. Denk aan BBZ consulenten, kwaliteitsmedewerkers, debiteurenmedewerkers en administratief medewerkers.

Per 1 januari 2020 is er het een en ander veranderd in de financieringssystematiek. Hierdoor is het risico voor het terugbetalen van de BBZ-schulden voor het grootste deel naar de gemeente verlegd. Hierdoor is het belangrijk om effectief debiteurenbeheer te voeren. Deze cursus zorgt ervoor dat je de debiteurenbeheer binnen jouw gemeente verder kan optimaliseren.

Dit wordt behandeld

Verstrekking en debiteurenbeheer

 • Inleiding en actuele ontwikkelingen m.b.t. het Bbz;
 • Vormen van Bbz-vorderingen; (verstrekking lo en/of krediet)
 • Mogelijkheden van bijstand om niet;
 • Financieringssystematiek;
 • Vestiging van zekerheden; (pandrecht/recht van hypotheek)
 • Verplichtingen van zelfstandigen;
 • Uitstel of verlaging van betaling bij betalingsproblemen;
 • Acties bij betalingsproblemen als er een Tozo-krediet is verstrekt;
 • Tips voor efficiënt debiteurenbeheer (opstellen instructie (her-)onderzoeken).

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Terugvorderen van Bbz-vorderingen;
 • Terugvorderen van Tozo-kredieten;
 • Uitwinnen van gestelde zekerheden;
 • Vijf-jaarstermijn na bedrijfsbeëindiging;
 • Invordering van Bbz-vorderingen;
 • Mogelijkheden van afkoop en kwijtschelding ten aanzien van Bbz-vorderingen;
 • Tips voor een efficiënte uitvoering van de terug- en invordering;
 • Behandeling van praktijkvoorbeelden

Opleiding volgen? Schrijf je direct in!

Hieronder zie je alle beschikbare opleidingen. De startdatum is de eerste opleidingsdag. Klik op de naam van de opleiding om te zien op welke dagen de opleiding plaatsvindt.

Losse cursus volgen

Is het voor jou niet nodig om de hele opleiding te volgen? Volg dan één of meerdere losse cursussen. Je krijgt dan geen certificaat, maar hebt wel extra kennis opgedaan.

Opleidingen op maat

Wil je (een deel van) de opleiding liever op locatie volgen? We bieden opleidingen op maat aan. Het is zelf mogelijk om een opleiding helemaal op jouw gemeente af te stemmen! Interesse? Dan zorgen wij voor een voorstel op maat. Vul het formulier in, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact op!

Volledige opleidingen

Losse modules

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: