Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

De ééndaagse opleiding ‘Bedrijfseconomische analyse Bbz’ zoomt in op de financiële, bedrijfseconomische en belastingtechnische aspecten van een mkbbedrijf, waardoor de deelnemers na afloop van de opleiding jaarcijfers en belastingaangiften kunnen lezen en goed kunnen doorgronden. Hierdoor wordt er snel inzicht in de financiële positie van een bedrijf verkregen, kan deze beter worden beoordeeld en kunnen beslissingen m.b.t. noodzakelijke financiering (herfinanciering/ investeringen) weloverwogen worden genomen.

Wat wordt er behandeld?

Analyse jaarcijfers

 • Inzicht in de balans;
 • Inzicht in de winst- en verliesrekening;
 • Verbanden tussen balans en winsten verliesrekening;
 • Geconsolideerde cijfers;
 • Kolommenbalans;
 • Zelfstandig opstellen van een balans en winst-en verliesrekening.

Kostenbeheersing en kengetallen

 • Cash-flow;
 • Kritisch bekijken van kosten;
 • Kostprijsberekening;
 • Financiële kengetallen;
 • Indicatie levensvatbaarheid.

Analyse van aangifte IB

 • Verschillen tussen jaarcijfers en aangifte;
 • Zelfstandigenaftrek en andere relevante posten;
 • Het belastbaar inkomen;
 • Berekenen van verschuldigde IB.

Financiële doelstellingen

 • Exploitatiebegrotingen;
 • Liquiditeitsprognose;
 • Signaleren van financiële problemen.

Ondernemingsvormen

 • Verschillende rechtsvormen;
 • Bepalen netto inkomen bij verschillende rechtsvormen.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top