Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

Zelfstandig uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken. Met deze tweedaagse opleiding worden gemeentelijke medewerkers opgeleid voor de zelfstandige uitvoering van een levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van de Bbz-regeling. De deelnemers krijgen inzicht in de aanpak van de verschillende onderzoeksfases te weten: de screening, de analyse en de rapportage. Wij werken hierbij met diverse casussen en voorbeelden uit de praktijk.

Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om de historische jaarcijfers te analyseren, waardoor de financiële positie goed kan worden beoordeeld. Ook zijn deelnemers in staat bij eenvoudige situaties de levensvatbaarheid van een bedrijf te bepalen.

Er kan een goede inschatting gemaakt worden van de complexiteit van een aanvraag, waarbij bijvoorbeeld via het (gemeentelijk) afwegingskader bepaald kan worden om een onderzoek al dan niet zelfstandig uit te voeren. Adviezen en rapporten omtrent de levensvatbaarheid, en de oplossingsrichting, worden zelfstandig opgesteld en cijfermatig onderbouwd d.m.v. financiële prognoses.

Wat wordt er behandeld?

Het levensvatbaarheidsonderzoek en aanpak

 • Begrip levensvatbaarheid;
 • Wettelijke kaders;
 • Doel en kwaliteit van het onderzoek;
 • Aanpak van het onderzoekstraject.

Screening

 • Voorbereiding levensvatbaarheidsonderzoek;
 • Het adviesgesprek;
 • Voorlopige conclusie t.a.v. complexiteit en risico;
 • Voorliggende voorzieningen;
 • Vaststellen oplossingsrichting en de bijstands-/financieringsbehoefte.

Analyse

 • Ondernemersanalyse;
 • Eindoordeel ondernemerscapaciteiten.
 • Commerciële analyse;
 • Bedrijfsprofiel;
 • Branche-informatie en -bronnen;
 • Marktpositie;
 • Klantprofielen en -tevredenheid;
 • Concurrentie- en locatieanalyse;
 • Eindoordeel commerciële analyse.
 • Financiële analyse & prognoses;
 • Begrippenkader financiële analyse;
 • Het lezen van financiële gegevens en benchmarks;
 • Vermogenspositie, zakelijk en privé;
 • Opstellen exploitatieprognoses;
 • Vaststellen privé-onttrekkingen;
 • Vaststellen aflos- en betaalcapaciteit;
 • Zekerheden en voorwaarden;
 • Risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top