Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

De ééndaagse opleiding ‘Effectief debiteurenbeheer Bbz’ is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het verstrekken en terugvorderen van Bbz-kredieten, zoals Bbz-consulenten, kwaliteitsmedewerkers, debiteurenmedewerkers en administratief medewerkers.

Door de wijziging van de financieringssystematiek sinds 1 januari 2020 is het financieel risico van de terugbetaling van Bbz-gelden grotendeels naar de gemeente verlegd. Het voeren van effectief debiteurenbeheer is dan ook van belang. Deze opleiding draagt bij aan het verder optimaliseren van het debiteurenbeheer binnen uw gemeente, waarbij een positieve ontwikkeling de financiële positie wordt beoogd.

Wat wordt er behandeld?

Verstrekking en debiteurenbeheer

 • Inleiding en actualiteiten m.b.t. het Bbz;
 • Vormen van Bbz-vorderingen; (verstrekking lo en/of krediet)
 • Mogelijkheden van bijstand om niet;
 • Financieringssystematiek;
 • Vestiging van zekerheden; (pandrecht/recht van hypotheek)
 • Verplichtingen van zelfstandigen;
 • Uitstel of verlaging van betaling bij betalingsproblemen;
 • Overige acties bij betalingsproblemen;
 • Tips voor efficiënt debiteurenbeheer (opstellen instructie (her-)onderzoeken).

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Terugvorderen van Bbz-vorderingen;
 • Uitwinnen van gestelde zekerheden;
 • Vijf-jaarstermijn na bedrijfsbeëindiging;
 • Invordering van Bbz-vorderingen;
 • Mogelijkheden van afkoop en kwijtschelding ten aanzien van Bbz-vorderingen;
 • Tips voor een efficiënte uitvoering van de terug- en invordering;
 • Behandeling van casuïstiek.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top