Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

Begeleiden van ondernemers naar financiële zelfredzaamheid. In de ééndaagse opleiding ‘Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag’ wordt ingezoomd op de verschillende mogelijkheden die er zijn om een ondernemer in financieel zwaar weer te helpen. Naast het Bbz en de Ioaz komen ook schuldhulpverlening, gecontroleerde bedrijfsbeëindiging, de overstap naar werk in loondienst, hybride ondernemerschap, de Tozo, de TONK, faillissementen en de WHOA aan de orde. De voor-/ nadelen van de diverse opties worden besproken, evenals de toepasbaarheid in bepaalde situaties.

De deelnemers zijn na afloop in staat om vast te stellen wat voor een ondernemer de beste oplossingsrichting is, denk dan aan de kortste en meest passende route naar financiële zelfredzaamheid is, of dat bedrijfsbeëindiging of WHOA van toepassing is. Ook kan de deelnemer inschatten of er noodzaak tot schuldhulpverlening is. Zij kunnen een stappenplan maken, begeleiding bieden (regierol) en doorverwijzen naar ketenpartners indien nodig.

Wat wordt er behandeld?

Inventarisatie en triage

 • Check op financiële fitheid bedrijfsvoering;
 • Brancheperspectieven en marktmogelijkheden;
 • Lichte toets op levensvatbaarheid;
 • Definiëring en urgentiebepaling van de hulp;
 • De multidisciplinaire benadering;
 • Stoppen- of doorgaangesprek.

Hulp bij veilige bedrijfsbeëindiging

 • Plan van aanpak veilig stoppen;
 • Wat zijn aandachtspunten voor begeleiding?
 • Bbz en schuldhulpverlening;
 • Faillissement, WSNP;
 • Doorverwijzen naar ketenpartners.

Analyse van aangifte IB

 • Oplossingsrichingen
 • Hulp bij doorgaan;
 • De Tozo, de TONK en andere steunmaatregelen;
 • Bbz, WHOA en schuldhulpverlening (Wgs);
 • Alternatieve financieringsvormen.

Zelfredzaamheid

 • Ondernemen, loondienst of hybride ondernemen;
 • Bepalen van de kortste weg naar zelfredzaamheid.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top