Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

Leergang Ondernemersregisseur Dag 1: Dag 2:
Module 1: Bedrijfseconomische analyse Bbz 24-09-2024
Module 2: Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering 01-10-2024
Module 3: Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag 03-10-2024
Module 4: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo) 10-10-2024 17-10-2024
Module 5: Effectief debiteurenbeheer Bbz 04-11-2024

De Ondernemersregisseur is voor ondernemers met een hulpvraag het eerste aanspreekpunt bij een gemeente en vervult een belangrijke regierol in het bepalen van de oplossingsrichting en de ondersteuningsmogelijkheden.

De hightlights wat we hebben behandeld:

Het IMK heeft voor medewerkers van gemeenten een modulaire leergang tot Ondernemersregisseur ontwikkeld waarbij niet alleen de benodigde kennis en deskundigheid wordt verkregen, maar ook de benodigde vaardigheden worden ontwikkeld: van kennis van wetgeving, tot vroegsignalering, tot bepalen van de levensvatbaarheid van ondernemingen. Deelnemers aan de volledige leergang verkrijgen het IMK certificaat “Ondernemersregisseur”.

Om een goede basis te kunnen leggen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die bij de functie komen kijken, is binnen het leerprogramma een combinatie tussen een theoretische invulling en een praktische invulling essentieel. Het theoretisch kader is van belang om een goede inschatting te kunnen maken; dit gaat echter pas leven bij toepassing in de praktijk.

• Het IMK biedt een hybride leermethodiek aan;
• Klassikale opleiding van de lesstof;
• Praktijkgericht leren: in kleinere groepen doornemen van en het oefenen met cases, aan de hand van werkelijke situaties uit de praktijk.

Periodiek wordt de mogelijkheid geboden om in een online leeromgeving lesstof te herhalen in de vorm van memoopleidingen (multiplechoice vraagstellingen).

Omdat na het toepassen van de stof in de praktijk vragen ontstaan, biedt het IMK nazorg aan. Deelnemers kunnen na afronding van de volledig leergang kosteloos gebruik maken van een nazorgperiode van drie maanden bestaande uit een helpdesk en online intervisiebijeenkomsten

Bij volledige deelname en met goed gevolg doorlopen van de opdrachten tijdens de opleidingen, leidt de leergang tot verkrijgen van het IMK certificaat “Ondernemersregisseur”.

De getrainde Ondernemersregisseur is in staat om passende ondersteuning aan een ondernemer met een hulpvraag te bieden, zodat deze zo spoedig mogelijk weer zelfredzaam is.

Na afronding van de leergang:

  • Is de Ondernemersregisseur in staat om het gesprek aan te gaan met de ondernemer die zich meldt voor ondersteuning en spreekt daarbij de taal van de ondernemer.
  • Heeft de Ondernemersregisseur kennis van ondernemers-, financiële, belastingtechnische en bedrijfsorganisatorische zaken en kan die inzichten inzetten bij de advisering aan ondernemers.
  • Is de Ondernemersregisseur op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van de wet- en regelgeving van de ondernemersregelingen
    (zoals bijvoorbeeld het Bbz, de Ioaz of de Tozo), en kan deze toepassen.
  • Is de Ondernemersregisseur op de hoogte van aanpalende kennisgebieden, zoals overige wet- en regelgeving binnen het sociale domein.
  • Heeft de Ondernemersregisseur kennis van het relevante netwerk voor ondernemers binnen en buiten de gemeente en leert dit uit te bouwen en in te zetten.
  • Is de Ondernemersregisseur in staat tot vroegsignalering van de noodzaak tot toepassing van een wettelijke regeling, van risico’s op het gebied van kredietterugbetalingen, van de noodzaak tot verwijzing naar maatschappelijk werk en de noodzaak tot verwijzing naar schuldhulpverlening.
  • Kan de Ondernemersregisseur zelfstandig een eenvoudig/ gemiddeld complex levensvatbaarheidsonderzoek uitvoeren.
  • Kan de Ondernemersregisseur een inschatting maken van de complexiteit van een casus en een afweging maken tot het uitvoeren van zelfstandig onderzoek en/of het uitbesteden van het onderzoek.
Leergang Ondernemersregisseur per losse module Kosten:
Module 1: Bedrijfseconomische analyse Bbz € 795,-
Module 2: Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering € 495,-
Module 3: Oplossingen voor ondernemers met een hulpvraag € 495,-
Module 4: Zelfstandig adviseur levensvatbaarheid ondernemingen (Zalo) € 995,-
Module 5: Effectief debiteurenbeheer Bbz / Tozo € 495,-

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top