Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Ik heb een conflict

2024-07-03T15:50:23+02:00

Ik heb een conflict Als ondernemer hoop je natuurlijk nooit tegen zakelijke conflicten aan te lopen. Als dat wel gebeurt, wil je dit zo snel mogelijk goed afronden. ...

Belastingwijzer

2022-06-10T10:33:25+02:00

Heb je moeite met het betalen van een belastingaanslag? Dan is het in veel gevallen mogelijk om uitstel van betaling krijgen. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft ...

Bedrijfsbeeïndiging

2023-06-29T13:30:53+02:00

Het beëindigen van een onderneming is net als het starten van een onderneming best veel werk want er moet veel geregeld worden. Stoppen met ondernemen hoeft per definitie ...

Financieringswijzer

2023-04-17T19:17:30+02:00

Met deze gratis financieringswijzer laten wij aan de hand van 19 korte vragen zien wat jouw beste financieringsmogelijkheden zijn. Er zijn tientallen financieringsvormen, ongetwijfeld ook mogelijkheden waar je nog ...

IOAZ

2023-06-22T11:45:04+02:00

IOAZ, voor ondernemers van 55 jaar of ouder De IOAZ-regeling - de wet Inkomensvoorziening Oudere en (gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte Zelfstandigen - is voor alle ondernemers van 55 jaar ...

Go to Top