Belastingwijzer

Heb je moeite met het betalen van een belastingaanslag? Dan is het in veel gevallen mogelijk om uitstel van betaling krijgen. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft een scan ontwikkelt waarmee je eenvoudig kunt controleren of je aan de voorwaarden voor een betalingsregeling voldoet.

De belastingdienst heeft een genereus uitstelbeleid in het leven geroepen om de economische impact van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden.

Ondernemers kunnen een verzoek tot uitstel indienen nadat er een aanslag is ontvangen. De uitstelperiode is verlengd tot 1 oktober 2020. Ook andere belastingmaatregelen zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel zijn verlengd tot 1 oktober 2020.

Er kan uitstel van betaling worden aangevraagd voor onder andere; aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting en verhuurderheffing. Bekijk of je in aanmerking komt voor belastinguitstel.

Vragen? Neem contact op met het IMK!

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: