Wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) op de volgende vier onderdelen:

  • Vernieuwing van de financieringssystematiek voor het Bbz 2004;
  • Afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart, zij kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente en indien die ontbreekt, bij de gemeente van de feitelijke ligplaats ten tijde van de aanvraag;
  • Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf tot personen die zijn geboren vóór 1 januari 1960;
  • Verdere uniformering van het Bbz 2004 met de uitgangspunten van de Participatiewet.

De Rijksoverheid heeft naast het in de het Staatsblad gepubliceerde Besluit, ook aanvullende informatie voor gemeenten beschikbaar gesteld. Deze vindt u hieronder als downloads:

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: