Wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de zogeheten personenvennootschap in een nieuwe, moderne jas steken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat via internet in consultatie is gegaan. Er zijn in Nederland ongeveer 231.000 personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV).

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van ondernemers en beroepsbeoefenaren. Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden en houdt de vennootschap – zonder nadere afspraak – op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een bedrijf om te groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor degenen die met een personenvennootschap handelen vaak onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel.

Door een wetswijziging maakt minister Dekker de personenvennootschap aantrekkelijker.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: