Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2020 en definitieve verdeling 2019 bekend

De voorlopige verdeling 2020 evenals de definitieve verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand bevatten ook de definitieve budgetten 2019 voor de Bbz.

Gebundelde uitkering

Het voorlopige macrobudget 2020 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.147,4 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 75 miljoen hoger geraamd dan het definitieve macrobudget voor 2019. Het definitieve macrobudget 2019 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.072,6 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 147 miljoen lager vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2019.

Bbz 2004

De definitieve budgetten Bbz 2004 voor 2019 zijn ook bekend en te downloaden. Deze budgetten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorlopige budgetten. Met ingang van 2020 zijn de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Hiervoor worden dus geen losse budgetten meer verstrekt.

Meer informatie en de bestanden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: