Verwachting: 10% meer starters in 2020

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters ook de komende jaren hoog blijft. Door digitalisering en structurele veranderingen op de arbeidsmarkt blijft vooral de vraag naar zzp’ers hoog. Zij zijn van alle flexibele arbeidsvormen het meest flexibel en fungeren daardoor als belangrijkste stootkussen om schokken in de vraag op te vangen. Dit maakt ze aantrekkelijk voor bedrijven om in te huren. Gezien de aanhoudende economische groei in 2020 (rond de 1,5%) en een verdere groei van de werkzame beroepsbevolking is de verwachting dat het aantal starters in 2020 met circa 10% groeit en rond de 190.000 uitkomt.

In vijf jaar tijd ruim een derde meer nieuwe ondernemers

Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Over de eerste negen maanden van 2019 zijn er 13% meer starters dan in dezelfde periode in 2018. Naast een gunstig economisch en fiscaal klimaat, dragen ook online werkplatformen bij aan deze groei. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten aan voor kortlopende klussen. Zo is in 2019 ongeveer 8% van de starters actief in de kluseconomie, bijvoorbeeld als zelfstandige maaltijdbezorger, bouwvakker of kok.

Vooral in de detailhandel en horeca nam het aantal starters, met respectievelijk 57% en 35%, fors toe. De toename in de detailhandel komt volledig voor rekening van starters die een online webwinkel beginnen, bijvoorbeeld door hun producten aan te bieden op een online platform als bol.com. Tegelijkertijd daalt het aantal starters dat een fysieke winkel begint. In de horeca betreft het vooral een toename van het aantal starters in de eventcatering, zoals zelfstandige koks, kelners, barista’s en foodtrucks. De horeca kampt met een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het lucratief om als zzp’er je diensten aan te bieden. Bovendien zorgt een online platform, zoals Temper bijvoorbeeld, er voor dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden.

Toekomstige groei hangt mede af van wet- en regelgeving

Eventuele invoering van nieuwe wet- en regelgeving kan de groei, en dan met name nieuwe zzp’ers, mogelijk stimuleren dan wel afremmen. Denk hierbij onder meer aan:

  1. De Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 wordt in gevoerd. De nieuwe wet zorgt mogelijk voor een stijging van het aantal zzp’ers omdat alle flexibele werkvormen duurder worden, behalve de zzp’ers. Een mogelijk gevolg is dat bedrijven eerder zzp’ers dan bijvoorbeeld uitzendkrachten of payrollwerkers inhuren.
  2. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor invoering van een minimumtarief van 16 euro voor zzp’ers. Desondanks zijn zzp’ers nog altijd goedkoper ten opzichte van werknemers dankzij een relatief lagere belastingdruk. De stapsgewijze verlaging van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 maakt hierin weinig verschil.
  3. De verplichting tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals voorgesteld in het pensioenakkoord, kan voor potentiële zzp’ers een belemmering zijn om de stap te maken.
  4. Eventuele wetgeving rondom de juridische arbeidspositie van zzp’ers die voor een online platform werken kan de instroom beperken.
    Bron: ING Economisch Bureau

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: