Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kan de ondernemer vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Een ondernemer die gebruik gaat maken van de nieuwe kleineondernemersregeling, hoeft geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden. De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar. Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling kan vanaf 1 juni 2019. Dan is er ook meer informatie beschikbaar via de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: