Transport- en logistieksector remt af in 2019, zzp-ers profiteren van het chauffeurstekort

Na een bovengemiddeld sterke fase moeten transport- en logistiekbedrijven het dit jaar doen met minder groei. In het eerste kwartaal was er nog extra dienstverlening en omzetgroei door voorraadopbouw in aanloop naar de brexit. Ook was er inhaalvraag in de binnenvaart na langdurig laag water. In de rest van 2019 zakt de groei terug. Vooral internationaal wordt de vertraging met de stagnerende wereldhandel en trager groeiende Duitse economie voelbaar. Nationaal blijft de groei van het vrachtvolume het meest overeind met dank aan de bouw. Dit blijkt uit de nieuwe vooruitzichten transport en logistiek van het ING Economisch Bureau.

Vervoer over water groeit het hardst, begrensde luchtvervoer blijft achter

Het vervoer over water groeit het hardst ten opzichte van een jaar waarin door langdurig laag water in de rivieren minder vervoerd kon worden (2,5%). Logistieke dienstverleners en wegtransporteurs volgen met 2%. Logistieke dienstverleners profiteren daarbij van de groeiende e-commerce en de behoefte aan opslagcapaciteit. De luchtvaart blijft met de groeigrens op Schiphol achter (0,5%), net als het spoorvervoer dat vorig jaar nog profiteerde van de beperkte vervoercapaciteit in de binnenvaart.

Bouwvervoer drijvende kracht achter het wegtransport

Het wegtransport richt zich door internationale concurrentie vanuit Nederlandse locaties steeds meer op binnenlands vervoer. Dit pakt nu goed uit omdat Nederland economisch beter draait dan andere Europese landen. Vooral de bouwsector houdt de groei bij wegtransporteurs overeind. Rico Luman sectoreconoom transport en logistiek: ‘Vorig jaar was de bouw maar liefst goed voor driekwart van het vervoerde volume over de weg. Ook in 2019 zullen opdrachtgevers uit de bouw het grootste deel van de groei voor hun rekening nemen’

Eigen rijders (zzp-ers) profiteren van het chauffeurstekort en pieken in aantal

Met het opgelopen tekort aan chauffeurs heeft het aantal eigen rijders (zzp-ers) in het wegvervoer een recordhoogte van 5.600 bereikt (35% meer dan vijf jaar terug). Door zich te laten inhuren als charter door andere bedrijven profiteren eigen rijders van het chauffeurstekort als flexibele schil. Omdat een derde van de chauffeurs boven de 55 jaar is en er sprake is van beperkte instroom, blijft het tekort voorlopig groot. Hierdoor is de verwachting dat de markt voor eigen rijders ook bij minder groei goed blijft.

Bron: ING Economisch Bureau

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: