Stoppen of doorgaan

Stoppen of doorgaan als de coronasteun stopt?

Is je bedrijf nog levensvatbaar als straks de corona-steunmaatregelen worden afgebouwd of helemaal stoppen? Het is, én blijft ook de komende maanden nog, een prangende vraag voor heel veel ondernemers. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) beoordeelt bedrijven op levensvatbaarheid. En als het nodig is, zetten zij het faillissement in gang. Het IMK gebruikt hiervoor onder andere deze Good Company score.

IMK-directeur Han Dieperink vertelde er op 17 december over in BNR Zakendoen. “De belangrijkste bijdrage van het IMK is: maak je een doorstart, of ga je op een verantwoorde manier stoppen.”

In dat financiële kader is er net een nieuwe wet aangenomen, de WHOA. Deze wet geeft de ondernemer die in betalingsproblemen zit, tijdelijk de kans om het zélf op te lossen, voordat een curator dat – in het belang van de schuldeisers – doet.

Het in gang zetten van die regeling is echter een duur en ingewikkeld proces. Dieperink: “Als je het op de ambachtelijke manier doet, dan moet je toch wel 50.000 euro voor zo’n proces rekenen, en dat hebben heel veel noodlijdende bedrijven niet. Door het proces slim te automatiseren, en samen te werken met slimme mensen, kunnen wij die prijs tot misschien wel factor tien naar beneden brengen, en zo wordt het ook beschikbaar voor kleine ondernemingen. Dat is onze ambitie.”

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: