Relatief meeste zzp’ers in Noord-Holland

Het totaal aantal ondernemingen in Nederland heeft een recordhoogte bereikt. Op 1 januari 2018 telde ons land 1.818.672 ondernemingen, 1 januari 2019 waren dat er 1.901.397 (+ 5%). Deze groei is vooral te danken aan het toenemende aantal zzp’ers meldt de KvK.

Het aantal zzp’ers is in 2018 met 75.172 (6%) toegenomen. Lag dit aantal op 1 januari 2018 nog op 1.162.562 zzp’ers, precies een jaar later waren het er 1.237.734. Twee derde (65%) van de ondernemingen in Nederland bestaat uit zelfstandigen zonder personeel.

Het aantal zzp’ers in Nederland is de afgelopen 5 jaar fors toegenomen. In 2015 kwam het aantal zzp’ers in ons land uit op 59 per 1.000 inwoners. In 2019 steeg dit naar 72, een toename van 22%. De sectoren zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en de zorg zijn met name verantwoordelijk voor deze sterke groei. Tussen provincies zien we duidelijke verschillen. In Zuid-Holland is het aantal zzp’ers met 27% het sterkst toegenomen. De stijging is het laagst in de provincie Flevoland (+13%).

Relatief meeste zzp’ers in Noord-Holland

Noord-Holland kent per 1.000 inwoners de meeste zzp’ers (93). De provincies Utrecht (82) en Zuid-Holland (71) zijn de nummers 2 en 3. Overijssel (57) en Limburg (56) zijn de provincies met het laagste aantal zzp’ers.

Amsterdam is de gemeente met het hoogste aantal zzp’ers. Op 1 januari 2019 telde de hoofdstad 127 zzp’ers per 1.000 inwoners. Populaire sectoren in Amsterdam zijn de zakelijke dienstverlening, cultuur sport & recreatie en ict & media.

Opvallend is het relatief hoge aantal zzp’ers in de Noord-Hollandse gemeenten Laren, Gooise Meren en Ouder Amstel. De gemeenten met de minste zzp’ers per 1.000 inwoners bevinden zich in de periferie van Nederland. De Groningse gemeente Appingedam heeft het laagste aantal zzp’ers van ons land.

Bron: KvK

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: