Oudere ondernemers dreigen massaal in de kou te blijven staan

De coronacrisis komt bij ondernemers boven de vijftig extra hard aan. Vanuit de overheid was er een ondersteuningstraject om ondernemers weer op de rit te helpen. Nu dit traject niet meer met overheidssteun beschikbaar is, dreigen vooral de oudere ondernemers massaal in de problemen te komen.

Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK: “Als je dichtbij je pensioen zit, heb je vaak geen plan B als je bedrijf ineens niet meer loopt. Je leeftijd maakt het aangaan van een loondienstverband lastiger. Daarnaast zit deze groep vaak met een cv dat vastzit aan een specifieke tak. De flexibiliteit om na bijna een heel werkleven in eigen branche om te scholen, ontbreekt vaak”. Het IMK pleit voor het langer en voor meer ondernemers toegankelijk maken van het Ontwikkeladviestraject om grotere problemen te voorkomen.

  • Duizenden ondernemers ontvangen geen hulp bij nemen beslissingen om overlevingskans onderneming te vergroten.
  • Velen hebben geen keuze en moeten onderneming wel voortzetten.
  • Coronacrisis zorgt voor nieuwe ondernemersvragen die ze niet zelfstandig kunnen beantwoorden.
  • Een grote groep heeft hulp nodig bij financiële huishouding na zes maanden slechte cijfers.

Vanaf 1 augustus konden micro ondernemers, de zzp-ers en zelfstandigen met een paar werknemers, zich inschrijven voor een ontwikkeladviestraject. De overheid maakte het traject voor 22.000 mensen beschikbaar. “We hebben door het uitvoeren van het traject deze groep kunnen helpen, maar er staan nog heel veel ondernemers in de kou. Vervolghulp lijkt nog ver weg en als er niet snel iets gebeurt zal de hulp voor velen te laat komen. Hierbij maken we ons extra zorgen om het lot van de oudere ondernemer”, aldus Dieperink.

Route naar meer zekerheid van inkomen

Het IMK ziet dat een grote groep ondernemers onzeker over de nabije financiële periode is. Tijdens het door een loopbaan- ondernemerscoach aangeboden traject krijgen ondernemers inzicht en structuur in hun eigen situatie. Daardoor kan worden voorkomen dat deze ondernemers te lang niet weten welke stappen zij moeten zetten. Het plan van aanpak dat voortkomt uit het traject vormt een operationele route naar meer zekerheid van inkomen. Het traject heeft daardoor een preventieve werking voor grotere financiële schade na iedere maand dat er niets gebeurt. Caroline van Leuven, consultant : “Voor veel ondernemers is de rationele benadering de waan van de dag. In dit ontwikkeladviestraject kun je de ondernemer helpen bepaalde patronen te doorbreken. Dat gebeurt niet zomaar, maar het kan wel leiden tot de verandering die de ondernemer nodig heeft in zijn of haar leven. ”

Ondernemer Martin Hof, Hall of Flame.nl, heeft het Ontwikkeladviestraject doorlopen. Als zelfstandig creative director/copywriter zag hij zijn omzet instorten tijdens corona. En die omzet is nog steeds niet terug. Samen met Frank Schuurman, loopbaan- ondernemerscoach bij het IMK maakt hij tijdens het Ontwikkeltraject een plan van aanpak dat Martin inzicht gaf en praktisch handvatten om mee aan de slag te gaan.

Over Stichting 155

Stichting 155 is in 2014 op initiatief van de gemeenten en het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf opgericht om de ondernemer in geldnood de weg te wijzen naar een (overheids)loket.

Over IMK

De oorsprong van het huidige IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is tweeledig. Eén pijler werd gevormd door 38 regionale borgstellingsfondsen, die vanaf de vijftiger jaren waren ingesteld om kleine ondernemers te helpen in het kader van de wederopbouw van Nederland. De tweede pijler werd gevormd door advies- en voorlichtingsactiviteiten voor het midden en kleinbedrijf in opdracht van o.a. de Ministeries van Economische en Sociale Zaken. Na een roerige periode van fusies en reorganisaties werd in 1998 een deel van deze activiteiten verzelfstandigd in het huidige IMK.

In de loop der jaren heeft IMK tienduizenden ondernemers en bedrijven geadviseerd van starten tot groeien tot bedrijfsoverdracht, in goede en slechte tijden. In samenwerking met banken en overheid bemiddelt IMK bij financieringen, overheidsregelingen en subsidies.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Michiel Hordijk, directeur communicatie: 06 – 55 89 26 86

Voorbeeld Martin Hof: 06-43189459

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: