ONL en 155 lanceren platform voor ondernemers-in-zwaar-weer

Stichting 155, het nationale hulploket voor ondernemers, en Stichting ONL kondigen de lancering aan van een digitaal platform voor ondernemers-in-zwaar-weer, het Bbz-NL platform. Met dit platform beogen 155 en ONL de hulpverlening rond de Bbz-regeling, het sociaal vangnet voor zelfstandigen van de overheid, beter vindbaar, sneller en efficiënter te maken.

Staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van SZW schreef op 15 april jl. aan de Tweede Kamer dat zij de afgelopen periode gesprekken had gevoerd met tal van publieke en private partijen over de wijze waarop het Bbz kan worden verbeterd. “Alle partijen zien verbetermogelijkheden in de uitvoeringspraktijk. Deze gaan bijvoorbeeld over het vergroten van de bekendheid van de regeling (zowel bij gemeenten als bij ondernemers en hun adviseurs), het verbeteren van de toegankelijkheid (door digitalisering) en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraag”, aldus Van Ark. Het initiatief van ONL en 155 sluit daar naadloos bij aan.

“Jaarlijks vallen er 40.000 ondernemingen onnodig om, met een maatschappelijke schadelast van 2,6 miljard euro als gevolg. Met de inbreng van ONL begrijpen we beter hoe we effectiever hulp kunnen verlenen aan die doelgroep”, stelt Han Dieperink, bestuurder van Stichting 155 en algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Om de samenwerking beter vorm te kunnen geven, vestigt Stichting 155 zich per 16 april 2019 in het Ondernemershuis Nederland, waar Stichting ONL voor Ondernemers ook is gehuisvest.

Het Bbz-NL platform, dat nu wordt aangekondigd en in de zomer beschikbaar zal komen voor alle ondernemers in Nederland, biedt een portaal, waarmee ondernemers snel en online toegang hebben tot de sociale ondernemersregelingen in Nederland. Ondernemers kunnen snel zien of zij in aanmerking komen voor een regeling en het platform helpt ondernemers bij het voorbereiden en doen van een kansrijke aanvraag bij gemeenten.

Over Stichting 155

Stichting 155 is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en biedt een kosteloos digitaal platform,155.nl, waarmee het afgelopen jaar meer dan 10.000 ondernemers kosteloos de kortste weg naar een oplossing voor hun problemen vonden.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: