Onderzoek Zelfstandig in en uit de bijstand

Het Ministerie van SZW is momenteel bezig met herijking van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Recent is het SEO onderzoek “Zelfstandig in en uit de bijstand” verschenen, één van de bouwstenen voor deze herijking. Het onderzoek geeft een beeld van het maatschappelijk rendement van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

De beleidsconclusies die mede naar aanleiding van het onderzoek zijn voortgekomen, worden momenteel besproken met de stakeholders waaronder gemeenten. Naar verwachting zal eind eerste kwartaal een beleidsreactie naar de Kamer gestuurd worden.

Meer informatie: Rijksoverheid

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: