Omzet industrie opnieuw gedaald

In het derde kwartaal van 2019 was de omzet van de industrie 6,3 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van deze sector daalde hiermee voor het derde kwartaal op rij. Producenten in de industrie verwachten voor 2020 een toename van de omzet en de personeelssterkte. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

De omzetontwikkeling in de industrie wordt vanaf het vierde kwartaal van 2018 afgeremd, en is in 2019 negatief, doordat bedrijfsactiviteiten zijn verplaatst van Nederland naar het buitenland.

In het binnenland zetten producenten in het derde kwartaal van 2019 3,9 procent minder om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag 7,6 procent lager. De afzetprijzen daalden met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. Dit is voor het eerst in drie jaar tijd, in de voorafgaande 11 kwartalen stegen de afzetprijzen nog ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Opnieuw lagere omzet in raffinaderijen en chemie

In de raffinaderijen en chemie was de omzetdaling in het derde kwartaal van 2019 met 8,3 procent het grootst ten opzichte van een jaar eerder. Binnen deze hoofdbranche vonden de sterkste omzetdalingen plaats in de chemische industrie (12,4 procent), en in de aardolie-industrie (6,6 procent). De afzetprijzen daalden in deze industrieën met achtereenvolgens 5,3 en 10,7 procent.

Ook in de transportmiddelenindustrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie, en in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet in het derde kwartaal van 2019 gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet was toegenomen in de hout- en bouwmaterialenindustrie; producenten zetten 6,5 procent meer om ten opzichte van een jaar eerder. De omzet was ook licht gestegen in de voedings- en genotmiddelenindustrie (1,3 procent), en de papier- en grafische industrie (0,7 procent).

Producenten industrie positief over 2020

Producenten in de industrie zijn positief gestemd over de verwachte omzet en personeelssterkte in 2020. Per saldo heeft 13 procent van de producenten aangegeven dat ze voor 2020 een hogere omzet verwachten. Daarmee zijn zij minder gunstig gestemd over de omzet dan een jaar eerder, toen nog bijna een kwart van hen positief gestemd was. De verwachtingen voor 2020 met betrekking tot personeelssterkte zijn eveneens positief: per saldo voorziet bijna 9 procent van de ondernemers een toename (een jaar geleden nog bijna 13 procent).

Bron: CBS

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: