Nieuwe kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Deze nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020.

Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u meedoen aan de nieuwe KOR:

  • U bent btw-ondernemer.
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Deelname aan de nieuwe KOR is niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s, kunnen er gebruik van maken.

Check zelf of u mee kunt doen

Twijfelt u of u mee kunt doen met de nieuwe KOR? Bijvoorbeeld omdat u niet weet hoe u uw omzet moet schatten? Of welke omzet meetelt voor de nieuwe KOR? Via de website van de Belastingdienst is tool beschikbaar om dit te onderzoeken: Kan ik gebruik maken van de kleineondernemersregeling?

Bron: Belastingdienst

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: