MKB Noodlijn nog vaker inzetten

MKB Noodlijn nog vaker inzetten

Begin februari 2021 werd de MKB-Noodlijn opgezet als samenwerking tussen het IMK en Ondernemend Nederland. De aanleiding was dat ondernemers weliswaar voor (financiële) ondersteuning bij gemeenten en rijk terecht konden, maar dat er te weinig aandacht was voor de vele verhalen en soms ook emoties die speelden. Kleine ondernemers zijn vaak vergroeid met hun bedrijf, en een lange periode van onzekerheid zoals de afgelopen periode, kan naast de geldzorgen en zorgen over de toekomst, ook tot andere problemen leiden.

In een periode van een half jaar ontving de MKB-Noodlijn ruim 8000 belletjes van ondernemers en dagelijks zaten zo’n twintig professionals aan de telefoon om ondernemers te woord te staan.

Soms was alleen een luisterend oor voor de ongeruste ondernemer voldoende, maar vaak gingen de vragen ook dieper. Zo kwamen er regelmatig vragen over het toekomstperspectief van de onderneming, zakelijke en persoonlijke schulden, kredietmogelijkheden en gemeentelijke ondersteuning. Maar ook belden wanhopige ondernemers bij wie het toekomstperspectief weggevallen was en die door de coronamaatregelen hun onderneming, hun vermogen en hun levensinvulling kapot zagen gaan. Het heeft tot talloze verwijzingen geleid richting het NL Leert Door programma, gemeentelijke loketten voor Bbz, Tonk, Tozo of schuldhulpverlening, maar ook richting 113-zelfmoordpreventie.

Met diverse gemeenten heeft het IMK inmiddels de afspraak gemaakt dat de MKB-Noodlijn ingezet zal worden als Social Return on Investment. Gezien de aantallen is duidelijk dat er een behoefte is aan de MKB-Noodlijn. De telefoonlijn draagt duidelijk bij aan de  ondersteuning van een uiterst kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, de ondernemers die het zwaars getroffen zijn door de coronacrisis.

De MKB-Noodlijn is overdag bereikbaar via 088-9990000 en 113 zelfmoordpreventie is bereikbaar via 0800-0113 (24/7)

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: