MKB is drijvende kracht achter groei Nederlandse economie

Het gaat goed met de Nederlandse economie en het mkb is het fundament. Dat is af te lezen uit het vijfde Jaarbericht ‘De Staat van het mkb’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid en het midden- en kleinbedrijf is goed voor maar liefst 71 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van de toegevoegde waarde. Bovendien groeit het mkb op alle fronten: wat betreft het aantal bedrijven, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit.

Er zijn ook een aantal factoren te benoemen die een remmende invloed hebben op het structurele groeivermogen van mkb bedrijven. Ondanks de economische groei nemen de bedrijfsinvesteringen niet toe. Sterker nog, de investeringsquote van het mkb daalt met 3 procent ten opzichte van 2011.

Een kwart van de ondernemers wordt belemmerd door een tekort aan personeel. Tegelijkertijd is arbeid relatief goedkoop doordat de lonen in veel sectoren zijn achtergebleven bij arbeidsproductiviteitsontwikkelingen. Daardoor hebben ondernemers minder prikkels om te investeren in arbeidsbesparende technologieën, terwijl die vaak de motor achter arbeidsproductiviteitsstijging zijn.

Bron: Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: