Meer goederen vervoerd over de weg en over zee in 2018

In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vanuit, naar en in Nederland vervoerd. Dit was een stijging van 1,2 procent in vergelijking met 2017. Deze groei kwam vooral door de toename van binnenlands goederenvervoer over de weg (1,6 procent) en over zee (1,5 procent). Net als vorig jaar had het grootste deel van de vervoerde goederen een buitenlandse herkomst of bestemming, namelijk 60 procent. Dit meldt het CBS in de nieuwe Jaarmonitor goederenvervoer.

Van alle in 2018 getransporteerde goederen werd ruim 44 procent van het gewicht door vrachtauto’s vervoerd. Zeeschepen vervoerden ruim 35 procent van alle goederen, de binnenvaart ruim 18 procent. Het spoorvervoer en de luchtvaart dragen slechts zeer beperkt bij aan het totale goederenvervoer.

Vooral groei binnenlands transport

Het binnenlands goederenvervoer nam in 2018 toe tot 681 miljoen ton, een groei van 3,5 procent. Dit vervoer wordt vooral door vrachtauto’s verzorgd: 82 procent van alle binnen onze landsgrenzen getransporteerde goederen gaat over de weg. In 2018 vervoerden deze vrachtauto’s 2,6 procent meer dan het jaar daarvoor, met name meer bouw- en handelsgoederen. Met binnenvaartschepen werd 7,3 procent meer vervoerd: dit betrof vooral metaalertsen en containergoederen.

Grensoverschrijdend transport stijgt voor zeeschepen

Het grensoverschrijdend goederenvervoer daalde in 2018 licht, naar bijna 1,04 miljard ton. Alleen overzee (1,5 procent) werd er meer vanuit en naar ons land vervoerd. Het grootste deel van deze goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming werd vervoerd door zeeschepen (58 procent). In de binnenvaart daalde het over de grens vervoerde gewicht met 4,6 procent. In de tweede helft van 2018 ondervonden binnenvaartschippers veel last van de lage waterstanden, waardoor schepen vanuit en naar Duitsland minder zwaar beladen konden varen.

Bron: CBS

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: