Kamerbrief aanpassingen BBZ 2004

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft gisteren de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om de bijstandsregeling ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004’ aan te passen.

Het Bbz bestaat in de huidige vorm al sinds 2004, en is in essentie nauwelijks gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger, het van 1996 daterende Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Sinds die tijd is de maatschappij echter wel veranderd. De arbeidsmarkt is verder geflexibiliseerd en het aantal zelfstandigen, met name het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), is sterk gegroeid. Een andere aanleiding betreft de wens om de financieringssystematiek van het Bbz te vereenvoudigen en meer in lijn te brengen met de financieringssystematiek van de Participatiewet.

De wijzigingen zijn budgettair neutraal uitgewerkt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

Voor meer informatie, zie de “kamerbrief-aanpassingen-bbz-2004“(pdf)

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: