Internetconsultatie wijziging Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gepubliceerd.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is.

Voorstel is het Bbz op onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn met het beoogde doel te brengen.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 19 maart 2019.

Bron: Rijksoverheid

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: