Ik wil een miljoen!

Als ondernemer wil je een faire opbrengst van je bedrijf als je verkoopt. Er zijn zo van die mooie ronde bedragen waarmee je op feestjes goeie sier kunt maken. ‘Ik heb een miljoen gebeurd voor mijn bedrijf’ klinkt toch beter dan ‘Mijn bedrijf heeft zeveneneenhalve ton opgeleverd.’ Het zijn vaak denkbeeldige stippen op de horizon, zonder dat die onderbouwd zijn. Vaak wordt er gefocust op ‘zoveel keer de winst’ en dan moet het wel snor zitten. De persoonlijke kant wordt vaak vergeten. Want wat betekent bijvoorbeeld een opbrengst van 1 miljoen voor jou als ondernemer? Is het een van de bedrijven die je verkoopt of is het je levenswerk? In alle gevallen is het slim om zowel de zakelijke als de persoonlijke invalshoek te hanteren.

Bij de zakelijke kijk je naar de waardering van de onderneming zelf en in de persoonlijke benadering bereken je de ideale opbrengst die nodig is om je persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken. Laten we zeggen dat dit je enige bedrijf is dat je verkoopt en dat je na verkoop in principe de handen vrij wilt hebben om wel of geen betaald werk meer te hoeven doen. Veel ondernemers willen na de verkoop van hun onderneming nog wel wat gaan doen. Liefst andere ondernemers adviseren, bijstaan of zelf weer wat opzetten. Dan vinden die ondernemers het doorgaans prettig dat ze zelf keuzes kunnen maken en niet meer geld hoeven te verdienen om rond te komen. Financieel onafhankelijk zijn dus. Dat sluit aardig aan op de veelgehoorde kreet ‘mijn zaak is mijn pensioen’. Dus, is dat dan ook een passend pensioen? Hier raakt bedrijfsopvolging persoonlijke financiële planning.

Een goede bedrijfsoverdracht gaat samen met een degelijk persoonlijk financieel plan. In zo’n financieel plan wordt berekend wat iemand nodig heeft om van te leven, nu en in de toekomst. In dat plan staat ook wat er al aan bestaande voorzieningen is getroffen. Is er een externe pensioenregeling? Is er een beleggingspotje? Is er verhuurd vastgoed dat voor inkomen zorgt? Het zijn allemaal elementen die meewerken aan financiële onafhankelijkheid. Vaak is het bedrijf daarin de belangrijkste pijler, maar het helpt als er ook nog andere pijlers zijn. Met zo’n persoonlijke financieel plan komt boven water wat er minimaal uit de verkoop van het bedrijf moet komen om die financiële onafhankelijkheid te bereiken. Als dat bijvoorbeeld 1,5 miljoen is, dan weet je dat toewerken naar een opbrengst van 1 miljoen niet slim is. Wat is wel slim? Roep eerst ‘Ik wil een financieel plan’ en dan kun je vervolgens als de uitkomst bekend roepen welk minimaal bedrag je wilt voor je bedrijf. Het is dus tekort door de bocht om te roepen: ‘ik wil een miljoen’.

Auteur: Roelof Meijer

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: