Gemeentenieuws van SZW 2019-7: Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 en voorbereiden implementatie

Onderstaand vindt u een overzicht van berichten uit het Gemeentenieuws van SZW (voorheen Verzamelbrief) relevant voor de uitvoering van sociale ondernemingsregelingen.

1. Wijzigingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en voorbereiden implementatie

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) op de volgende vier onderdelen:

vernieuwing van de financieringssystematiek voor het Bbz 2004;
afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart;
beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf tot personen die zijn geboren vóór 1 januari 1960;
verdere uniformering van het Bbz 2004 met de uitgangspunten van de Participatiewet.
Publicatie van de nieuwe wet- en regelgeving treft u aan in het Staatsblad 2019, 306, de datum 30 september 2019. Meer informatie vindt u hier. Ook Divosa en VNG hebben informatie op hun websites geplaatst; deze vindt u respectievelijk hier en hier.
De implementatie van de wijzigingen van het Bbz 2004 vraagt iets van gemeenten. Voor een (klein) deel gaat het om zaken die echt geregeld moeten worden. Voor een ander deel gaat het er vooral om dat de gemeente zelf beleidskeuzes maakt. Via www.rijksoverheid.nl/bbz onder ‘Nieuws’ treft u een nieuwsbericht met .pdf aan, waarin onder andere een checklist en verdere toelichting van de wijzigingen. Ook Divosa en VNG zullen in aanvulling hierop informatie op hun website plaatsen.

7. Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2020 en definitieve verdeling 2019 bekend

De voorlopige verdeling 2020 alsmede de definitieve verdeling 2019 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. Via deze link naar de site Rijksoverheid.nl vindt u de budgetten en de specificatiebestanden.

Gebundelde uitkering
Het voorlopige macrobudget 2020 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.147,4 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 75 miljoen hoger geraamd dan het definitieve macrobudget voor 2019. Het definitieve macrobudget 2019 voor de gebundelde uitkering is vastgesteld op € 6.072,6 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 53 miljoen hoger dan het nader voorlopig macrobudget 2019, dat in het voorjaar bekend is gemaakt. In het nader voorlopig budget waren de realisaties van 2018 al verwerkt.
Via de bovenstaande link naar de site van de Rijksoverheid kunt u een nadere toelichting vinden op het definitief macrobudget 2019 en het voorlopig macrobudget 2020.

Bbz 2004
De definitieve budgetten Bbz 2004 voor 2019 zijn ook bekend en via de bovenstaande link te downloaden. Deze budgetten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorlopige budgetten. Met ingang van 2020 zijn de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Hiervoor worden dus geen losse budgetten meer verstrekt.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: