Gemeentenieuws van SZW 2019-2

Onderstaand vindt u een overzicht van berichten uit het Gemeentenieuws van SZW (voorheen Verzamelbrief) relevant voor de uitvoering van sociale ondernemingsregelingen.

5. Aan de slag met de toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Schuldhulpverlening aan zelfstandigen vraagt extra kennis van schuldhulpverleners én van ondernemersadviseurs. Het is van belang dat er een goede samenwerking is tussen de uitvoerders van verschillende wetten en regelingen, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Ondanks de inspanningen van gemeenten om schuldhulpverlening aan zelfstandigen te verbeteren laten de recente berichten en onderzoeken zien dat zelfstandigen nog te vaak niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Bij de groei van het aantal zelfstandigen past dat gemeenten werken aan een kwalitatief goed aanbod voor zelfstandigen met schulden. Het Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties – een samenwerkingsverband van zelfstandigenloketten die voor meerdere gemeenten het Bbz uitvoert – en Schouders Eronder hebben daarom de handen ineen geslagen. Zij zullen dit jaar verschillende bijeenkomsten in het land organiseren gericht op het delen van kennis en goede voorbeelden van dienstverlening aan zelfstandigen met schulden. De data en locaties van de bijeenkomsten zullen op de site van Schouders Eronder worden gepubliceerd. Ik vraag uw aandacht voor deze bijeenkomsten.

De website van het Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties vindt u hier. De website van Schouders Eronder vindt u hier.

De afgelopen jaren zijn de verschillende mogelijkheden voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen onder andere via de Verzamelbrief aan gemeenten 2017-3 (nu: Gemeentenieuws van SZW) onder de aandacht gebracht; deze nieuwsbrief vindt u hier. Op basis van de toelichting bij de Wgs ontstond onterecht een beeld dat aan zelfstandigen de toegang categoriaal kan worden geweigerd. De Wgs biedt geen mogelijkheden om zelfstandigen categoriaal uit te sluiten van de schuldhulpverlening. In de recente beantwoording van Kamervragen ga ik hier uitgebreid op in; deze beantwoording vindt u hier en hier. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat de Wgs werkt vanuit een brede toegankelijkheid. Gemeenten zullen altijd een individuele toets moeten uitvoeren als iemand om hulp vraagt. Bij de wijziging van de Wgs die op dit moment in voorbereiding is, zal ik het belang van deze brede toegankelijkheid nogmaals benadrukken.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: