COEN: MKB-ondernemers iets minder positief over 2018

Begin 2019 blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) dat MKB-ondernemers iets minder positief terugkijken op 2018 dan een jaar eerder op 2017. Dit geldt voor zowel het midden- als het kleinbedrijf. De afname van het optimisme speelt breder in het kleinbedrijf dan in het middenbedrijf.

Optimisme kleinbedrijf afgenomen voor de meeste indicatoren

In het kleinbedrijf is voor vijf van de zeven indicatoren het optimisme afgenomen in 2018. De grootste verslechtering vindt plaats bij de personeelstekorten. In alle sectoren is het aantal ondernemers met een tekort aan personeel in 2018 groter dan in 2017. Personeelstekort is overigens een verschijnsel dat vooral in hoogconjunctuur optreedt en dus niet hoeft te betekenen dat het slecht gaat in het bedrijfsleven. In de tweede plaats zijn ondernemers over de ontwikkeling van het economisch klimaat in 2018 minder positief dan in 2017. Volgens ondernemers was er meer vraag naar goederen en diensten in 2018 dan in 2017 bij een kleiner aanbod van beschikbaar personeel. Dit is een van de twee indicatoren die zijn verbeterd in 2018. De andere indicator is het oordeel over de orderpositie: oplopende orderontvangsten maakte de orderportefeuille voller.

In tegenstelling tot de meeste sectoren kijken ondernemers in de informatie en communicatie veelal positiever terug op 2018 dan een jaar eerder op 2017. Alleen over de personeelssterkte zijn zij minder positief. Dit valt samen met een oplopend percentage bedrijven in deze sector dat een tekort aan personeel als belemmering ziet.

In de sectoren bouw, vervoer en opslag en verhuur en overige zakelijke dienstverlening is het aantal bedrijven met een tekort aan personeel als belangrijkste belemmering in 2018 flink opgelopen. In de sector handel in en verhuur van onroerend goed zijn ondernemers in 2018 licht pessimistisch geworden over de winstgevendheid. Van alle sectoren neemt de winstgevendheid in deze sector het meeste af.

Ook in middenbedrijf optimisme afgenomen voor de meeste indicatoren

Net als in het kleinbedrijf, neemt het optimisme in het middenbedrijf af voor vijf van de zeven indicatoren. Het gaat hier om dezelfde indicatoren als bij het kleinbedrijf. Ook hier is de meeste neerwaartse mutatie opgetreden bij personeelstekorten en het economische klimaat terwijl het aantal ondernemers met onvoldoende vraag wel afnam en ondernemers vaker een verbetering van de orderpositie rapporteren. In het middenbedrijf zijn de verschillen tussen 2017 en 2018 voor de meeste indicatoren iets groter.

In de meeste sectoren zijn ondernemers in het middenbedrijf in 2018 duidelijk positiever over de orderpositie dan in 2017. Uitzondering hierop is de specialistische zakelijke dienstverlening, waar het oordeel over de orderpositie in 2018 iets lager uitkwam. Ondernemers met middelgrote bedrijven in de sector vervoer en opslag zijn in 2018 positiever gestemd over de omzet, de orderpositie, de personeelssterkte en het economisch klimaat. Over de winstgevendheid zijn zij echter iets minder positief. Ook daalt het aantal ondernemers met onvoldoende vraag. Het aantal ondernemers dat een tekort aan personeel heeft, is in 2018 juist groter dan een jaar eerder.

Het tekort aan personeel speelt in alle sectoren bij een groter deel van de ondernemers in het middenbedrijf dan een jaar geleden. Het aantal ondernemers dat belemmerd wordt door onvoldoende vraag is juist in bijna alle sectoren afgenomen.

Bron: Staat van het MKB

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: