Betere afstemming regionaal detailhandelbeleid

Op 26 september 2019 hebben het IPO en de Retailagenda het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek gepresenteerd. Provincies kunnen nu volgens dezelfde methodiek het koopgedrag van consumenten in kaart brengen. Voortaan kunnen situaties in steden, centra en dorpen concreet met elkaar worden vergeleken en kan regionaal beleid beter worden afgestemd.

Koopstromenonderzoeken bieden inzicht in het koopgedrag van consumenten. Ze zijn voor provincies van essentieel belang voor het opstellen van een effectief toekomstbestendig detailhandelsbeleid. Alle provincies voeren koopstromenonderzoeken uit of hebben er recent een gepubliceerd. Er zitten echter grote verschillen in de meetmethodieken en uitgangspunten. Hierdoor zijn de resultaten per gemeente, regio en provincie moeilijk vergelijkbaar. Dat bemoeilijkt vergelijkingen tussen provincies onderling en daarmee effectief beleid voor bijvoorbeeld transformatie of locatiebepalingen.

Met de introductie van het Afsprakenkader voor koopstromenonderzoek is een belangrijke stap gezet om regionale afstemming van detailhandelsbeleid te verbeteren. Het doel van het kader is om per provincie betrouwbare en vergelijkbare koopstroomgegevens te verzamelen, zodat de uitkomsten op landelijk niveau met elkaar te vergelijken zijn. Op deze wijze kunnen de resultaten van gelijksoortige steden, wijken en dorpen binnen Nederland onderling worden vergeleken. Deze informatie is van grote waarde voor het opstellen van (detailhandels)beleid en de onderbouwing van bestemmingsplannen in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn.

In 2016 hebben provincies met het Rijk de provinciale Retaildeal ondertekend, met daarin onder andere de intentie om te komen tot een landdekkend en landgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Na een jaar van intensieve samenwerking tussen provincies is het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek daarvan het eerste resultaat.

Bron: IPO

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: