AMvB tijdelijke Bbz vanaf 1 oktober 2021

AMvB tijdelijke Bbz vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 vervallen de belangrijkste corona-steunmaatregelen zoals Tozo, Tonk, NOW en TVL. Vanaf dat moment kunnen ondernemers nog gebruik maken van de ondersteuning bij heroriëntatie. Daarnaast geldt de Bbz wetgeving; waarbij sprake is van een tijdelijke aanpassing. Op dit moment is hierbij nog sprake van een concepttekst; de definitieve AMvB wordt in week 38 of 39 verwacht.

Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021, ook met terugwerkende kracht, tot 3 maanden ondersteuning voor het levensonderhoud aanvragen en toegekend krijgen. De ondernemer dient hierbij aan te geven dat hij verwacht minder inkomsten dan de toepasselijke bijstandsnorm te hebben in deze maanden. Daarnaast geeft de ondernemer een opgave van zijn te verwachten inkomsten uit onderneming en overig inkomen voor de maanden waarvoor hij een uitkering aanvraagt. Ook inkomsten van de partner tellen hierbij mee. De ondersteuning voor het levensonderhoud betreft een gift; geen lening. Voor een uitkering vanaf januari 2022 moet de ondernemer een nieuwe (verkorte) aanvraag indienen.

Om de werkdruk bij gemeenten te verlichten vervalt de vermogenstoets; vermogen, zowel zakelijk als privé, wordt niet meegenomen. Wat echter wel blijft staan is de bepaling levensvatbaarheid; de regering geeft duidelijk aan dat met de tijdelijke wet zogenaamde zombiebedrijven geen aanspraak meer kunnen maken op ondersteuning. Opvallend is dat de kostendelersnorm van toepassing blijft; wat bijvoorbeeld de inschatting van de ondernemer of zijn (gezins-)inkomen onder de voor hem geldende norm ligt complexer maakt.

Gemeenten reageren verschillend op de concept wet, enkelen behouden de volwaardige levensvatbaarheidsbepaling, anderen zoeken naar methoden om over te gaan tot een indicatieve levensvatbaarheidsbepaling, en weer anderen leunen op een verklaring van de ondernemer dat het bedrijf levensvatbaar is.

Op basis van de concept wet, zullen ondernemers die een aanvraag voor een krediet indienen volgens de reguliere Bbz wetgeving beoordeeld worden. In dat geval is er geen sprake van een vereenvoudigde regeling en wordt het Bbz op de klassieke wijze toegepast.

Op dit moment ervaart het IMK een sterkte toename in de vraag naar hercontroles voor Tozo, en we verwachten dat de tijdelijke Bbz wetgeving vanaf begin 2022 tot een verdere toename in het aantal hercontroles gaat leiden bij gemeenten. In een volgend nieuwsbericht  zullen enkele inzichten hierover gedeeld worden.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: