ACM: zzp’ers kunnen vaker gezamenlijk afspraken maken over tarieven

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen in sommige gevallen gezamenlijk afspraken maken over hun tarief. Dat kan bijvoorbeeld om op het bestaansminimum te komen. Maar ook zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers in hun sector mogen tariefafspraken maken.

Deze situaties staan beschreven in de definitieve ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Verschillende partijen hebben afgelopen zomer gereageerd op de concept-Leidraad. Naar aanleiding van de reacties is de Leidraad op een paar punten aangepast en verduidelijkt. De Leidraad geldt bijvoorbeeld ook voor zzp’ers die met hun arbeid “werken tot stand brengen”, zoals fotografen of kunstenaars.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “In onze economie werken meer dan een miljoen zzp’ers. We maken duidelijk dat zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers bijvoorbeeld onder cao-afspraken kunnen worden gebracht. En zzp’ers mogen nu al, vooruitlopend op wettelijke regels, onderling afspraken maken om op het bestaansminimum te komen.”

Er zijn 4 situaties waarin zzp’ers wél gezamenlijk afspraken mogen maken over tarieven en andere voorwaarden. Als de zzp’ers:

  • zij-aan-zij werken met werknemers, of
  • klein in omzet en marktaandeel zijn, of
  • wanneer de voordelen groter zijn dan de nadelen, of
  • als de tariefafspraak op het voorgenomen wettelijk bestaansminimum ligt.

Bron: ACM

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: