Aantal ondernemingen groeit in 2018 met 5%, bijna een kwart van de gestarte ondernemers is niet in Nederland geboren

Het aantal ondernemingen is in 2018 met 5% gegroeid tot ruim 1,9 miljoen. De groei komt vooral door het toenemend aantal zzp’ers. Het aantal mkb’ers groeit in 2018 met 600 tot 442.529 bedrijven. Bijna een kwart (23%, circa 45.000) van de in 2018 gestarte ondernemers is niet in Nederland geboren. Dit is een toename ten opzichte van 2017. Het aantal faillietverklaringen laat in 2018 een daling van 2% procent zien ten opzichte van 2017: het totaal aantal faillietverklaringen komt daarmee in 2018 uit op 3.067. Dit staat in het KvK Data over de bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2018.

Hoofdpunten

 • In drie provincies groeit het aantal ondernemingen met 5%: Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. In Zuid-Holland is de groei in 2018 6%.
 • Het aandeel vrouwelijke ondernemers is in 2018 niet gewijzigd ten opzichte van 2017: het blijft 36%. Bij de starters zien we een wat groter aandeel vrouwen: 38%.
 • Vooral in de provincies Flevoland (19%), Noord-Holland (21%) en Zuid-Holland (23%) is het aandeel van niet in Nederland geboren ondernemers hoger dan in andere provincies.
 • Starters waren in 2018 gemiddeld jonger dan in 2017: van 37 in 2017 naar 36 jaar oud in 2018.
 • Bij starters is 23% van de ondernemers niet in Nederland geboren. Voor alle ondernemers geldt dat 15% niet in Nederland is geboren.
 • Met name in de Zakelijke diensten (-14%), Groothandel (-12%) en Financiële instellingen (-9%) daalt het aantal faillietverklaringen in 2018 ten opzichte van 2017.

Veel dynamiek
Het aantal ondernemingen nam in 2018 met bijna 82.000 toe. De dynamiek onder zzp’ers is hoog in 2018: tegenover 168.000 starters (15% meer dan in 2017) staan circa 90.000 stoppers (ruim 10% meer dan in 2017). Snel groeiende sectoren in 2018 ten opzichte van 2017 zijn:

 • Energie, water en milieu (+12%). Veel groei zit onder andere in het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met de productie van elektriciteit door middel van zonnecellen, warmtepompen, waterkracht en windenergie;
 • Bouw (+8%). Veel groei vond plaats in onder andere het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, Bouwtimmeren en Elektrotechnische bouwinstallaties;
 • Gezondheid (+7%). Hier valt vooral het aantal bedrijven op dat zich bezig houdt met Thuiszorg, Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers, en Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten;
 • Logistiek (+7%). Hier zit een sterke groei in het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en Vervoer per taxi.
 • In drie provincies groeit het aantal ondernemingen met 5%: Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. In Zuid-Holland is de groei zelfs 6%. In alle andere provincies groeit het aantal ondernemingen met 3 tot 4%.

Nog tabellen toevoegen

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: