IMK Vandaag – samenvatting 7

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

Op 16 juni 2022 gingen we in de uitzending van IMK Vandaag in op het thema
‘Ondernemen voor statushouders’. Experts deelden hun kennis en ervaring over hoe
u statushouders in uw gemeente het beste kunt ondersteunen bij het maken van een
nieuw begin als ondernemer. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Middelburg, waar een succesvol Startkracht-project met mensen uit o.a Syrië heeft gelopen, waren aanwezig.

Uit dat project, dat als voorbeeld kan dienen voor toekomstige projecten in andere
gemeenten, komt een aantal inzichten naar voren.

Waarom ondernemen?
De reden dat statushouders (veelal Syriërs) hier graag een bedrijf willen starten, is
vaak omdat het moeilijk blijkt om in Nederland in een loondienst een bestendig en
redelijk inkomen te verdienen. Ook waren zij In Syrië vaak welvarend, en hier ervaren
zij toch armoede. Ondernemerschap lijkt dan een oplossing.

Begeleiding startende statushouder
Echter: het starten van een eigen bedrijf in Nederland is totaal anders dan in het
thuisland. Denk hierbij aan wet-, en regelgeving, vergunningen, omgevingswet en de
Belastingdienst. Begeleiding van een startende statushouder richt zich dan ook in
eerste instantie op de verschillen tussen ondernemerschap in Nederland en het
thuisland. Niet alleen wat betreft de wet-, en regelgeving maar ook mentaliteit,
gewoontes en de Nederlandse manier van zakendoen.

Succesfactoren
En dan is er natuurlijk ook de taal(barrière). Opmerkelijk genoeg is een redelijke
beheersing van de Nederlandse taal zeer belangrijk, maar niet de énige succesfactor
bij de start als ondernemer. Ook factoren als de partner, kinderen (vanaf voortgezet
onderwijs) spelen een rol en in welke mate iemand al in de maatschappij staat. Als
laatste zijn toegang tot kennis en de wil en motivatie om zich te ontwikkelen
belangrijke aspecten die positief bijdragen in de begeleiding naar een eigen bedrijf.

Zakelijk Nederlands
Om de startende statushouders in elk geval op zakelijk taalgebied op weg te helpen,
heeft de gemeente Middelburg parallel aan de begeleiding op zakelijk gebied ook
een cursus zakelijk Nederlands aangeboden, opgezet door een gespecialiseerd
taalbureau. Daarnaast voorzagen zij de deelnemers een laptop, want zonder laptop
is het zeer lastig starten.

Tips voor het begin
De succesvolste trajecten zijn de trajecten waarbij de – redelijk intensieve begeleiding
van – kandidaten parallel lopen. Hier is veel ruimte voor herhaling en er kan van
elkaar geleerd worden. Begin bijvoorbeeld met een oriëntatieworkshop voor
statushouders en inventariseer of zij zich voldoende ingeburgerd voelen in Nederland
om hier een toekomst als ondernemer op te bouwen.

Rol van het IMK
De ervaring van de gemeente Middelburg is dat de mate van voorbereiding door een
statushouder is bepalend is voor de slaagkans. Daarom heeft de gemeente
Middelburg het IMK ingeschakeld om statushouders te trainen en persoonlijk tot aan
de start te begeleiden.

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: