IMK Vandaag – samenvatting 6

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

Vallen of opstaan? Wat gebeurt er voor ondernemers na 1 april?

Wanneer ondernemingen in financiële moeilijkheden komen, zijn er verschillende
oplossingsrichtingen. Binnen de gemeenten is bijvoorbeeld het Bbz een bekend instrument.
De IMK Vandaag van 21 april 2022 had als thematiek: “Welke opties zijn er om ondernemers
met schulden te helpen en hoe kunnen we bijdragen aan de toekomst?”, met als gasten
Joop van Hoven, ondernemersadviseur bij het IMK en gespecialiseerd in de WHOA en
Manon de Waal van RMT Midden-Holland en RMT Zaanstreek.

Joop van Hoven is ondernemersadviseur bij het IMK, en legt uit dat sinds 2021 de
Faillissementswet een nieuw instrument kent: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord,
kortweg de WHOA. Dit instrument is bedoeld voor ondernemingen waarvan aannemelijk is
dat er binnen 12 maanden insolventie ontstaat.

De WHOA rijkt ondernemers de mogelijkheid om zakelijke schulden de saneren en een
herstructurering van de onderneming door te voeren, via een minnelijke regeling of
onderhands akkoord met een (deel van) de schuldeisers. Ook kan de ondernemer de
rechtbank verzoeken een onderhands akkoord te homologeren, waarmee een dwingende
situatie voor schuldeisers ontstaat. Hierbij moet wel aangetoond worden dat deze situatie
beter is dan bij insolventie.

Niet zakelijke schulden, of schulden die te maken hebben met rechten van medewerkers
vallen altijd buiten het akkoord, maar onder meer bancaire schulden of schulden richting de
fiscus vallen binnen het akkoord. Een groot voordeel van de WHOA is dat de ondernemer
zelf de regie houdt over de te nemen stappen.

Manon de Waal is werkzaam bij het RMT Midden-Holland en RMT Zaanstreek. Elk RMT heeft
een eigen werkwijze, maar Manon legt uit dat bij de RMT’s waar zij bij betrokken zijn een
nauwe samenwerking zoeken met de gemeenten. RMT’s, of Regionale Mobiliteits teams,
hebben budget beschikbaar om mensen te begeleiden en op te leiden richting een
duurzaam inkomen. Dat kunnen medewerkers zijn die hun baan zijn kwijtgeraakt, maar dat
kunnen ook ondernemers zijn die hybride gaan ondernemen of stoppen met de
onderneming.

Manon hield een pleidooi voor nauwe samenwerking met gemeenten, en gaf met name aan
dat het een en-en situatie kan zijn: samenwerken om te zorgen dat iemand duurzaam
inkomen verkrijgt via werk waarbij de gemeenten de regie behoud, maar ook een
doorverwijzing richting het RMT. Beide opties zijn mogelijk. Hierbij gaf ze aan dat waar nu
soms een afwijzing plaatsvindt op een opleidingsverzoek bij een gemeente, een
doorverwijzing zeker ook mogelijk is. De RMT’s en de gemeente kunnen elkaar vinden en
helpen om te zorgen dat mensen, nu met de juiste opleiding, richting werk begeleid worden.

De WHOA en de samenwerking met de RMT’s op het gebied van opleidingen, zijn
toepasbare instrumenten om aan ondernemers die niet door kunnen gaan op de huidige
voet te bieden.

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: