IMK Vandaag – samenvatting 4

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

IMK vandaag. is een serie webinars en bijeenkomsten voor de publieke sector over ondernemers.

Op 17 februari vond de vierde uitzending plaats, waarin we in gesprek gingen met:
• Willem Bouman van Werkzaam Rivierenland
• Johan Puts, ondernemerscoach van het IMK
• Zohreh Asadi, ondernemer

➢ Uit de poll kwam naar voren dat 75% van de aanwezigen van IMK vandaag. nú een goed moment
vindt om te starten met een eigen onderneming. 80% vond een gedegen voorbereidingsperiode voor
een starter heel belangrijk. Deze mening werd gedeeld met de sprekers van de uitzending.

➢ Willem Bouman is werkzaam bij Werkzaak Rivierenland en senior binnen het cluster Bbz. Hij is
voortdurend bezig om startende ondernemers zo goed mogelijk voorbereid en succesvol te laten
starten, door de inzet van verschillende instrumenten.
Hij is van mening dat een voorbereidingsperiode enorm belangrijk is; het is zelfs voorwaardelijk voor
een succesvolle start! Uit ervaring blijkt dat ondernemers die al eerder eens gestart zijn en starters
uit een ondernemersfamilie zich hiervan sterker bewust zijn t.o.v. nieuwe onervaren starters.
Willem is dan ook een voorstander om te tonen wat voorbereiding inhoudt en hoe een goede
voorbereiding het verschil kan maken. ‘Het maken van een goed ondernemersplan fungeert als een
soort Spoorboekje’, vertelde Willem. ‘Hierbij is het financiële deel heel relevant, maar ook inzicht in
concurrenten, of de vestigingsplaats. Bij starten en ondernemen komt er van alles op je pad. Een
spoorboekje geeft dan houvast en houd je op koers.’

➢ Hoe pakt Werkzaam Rivierenland dit dan aan? Een goede voorbereiding vult Werkzaak Rivierenland
in met Startersworkshops in 4 fasen, met tussen elke fase een go/no go moment. Het is immers wel
van belang dat de starter “uit het juiste hout gesneden is” en dat de mix van factoren, van motivatie
tot competenties, juist is. De individuele situatie moet altijd goed meegenomen worden. Denk
bijvoorbeeld aan maatwerk in de vorm van aparte workshops voor statushouders met een tolk.
Zij werken sinds 2 jaar heel nadrukkelijk met hybride ondernemen: een combinatie van werken in
loondienst en ondernemen. Dit blijkt één van de succesvolste instrumenten te zijn en maximale kans
op uitstroom uit de uitkering te bewerkstelligen. Het biedt een solide inkomensbasis, en daarmee
ruimte voor de onderneming om zich te ontwikkelen. Hierbij wordt de marginale zelfstandigen
regeling ingezet als groeimodel. In eerste instantie wordt deze toegekend voor 6 maanden, met
tussentijdse evaluaties.

➢ Het resultaat: alle trajecten zijn hiermee 100% succesvol. De starter kan slagen met zijn/haar
onderneming, maar kan ook ontdekken dat het ondernemerschap niets voor hem/ haar is. In dat
geval wordt de droom omgezet naar een ander plan.
Ook wordt de starter zich tijdens de voorbereidingsfase bewust van drempels, zoals ontbrekende
kennis/ervaring of schulden. Dan kan geconcludeerd worden dat dit niet het juiste moment is om te
ondernemen. Wat de route ook wordt… met een goede voorbereidingsfase beschouwt Werkzaam
Rivierenland het altijd als een succes. Of men nu de stap zet om te starten, hybride te ondernemen
of in loondienst te blijven/ te gaan.

➢ Bij de volgende poll vroegen wij u of een Middenstandsdiploma weer ‘verplicht’ moet worden. De
meningen waren verdeeld. Toch vond 49% van de aanwezigen dat dit een verplichting zou moeten
zijn. Ook vond 96% van de aanwezigen dat in de voorbereidingsfase het goed is dat aspirantondernemers afvallen. Gecombineerd met de resultaten van de voorbereidingsperiode, is duidelijk
dat gemeenten het belangrijk vinden dat starters goed beslagen te ijs komen wanneer ze gaan
ondernemen.

➢ Zohreh Asadi heeft net voor de coronaperiode haar eigen onderneming opgezet. Zohreh is beëdigd
(gerechts-)tolk en zet haar diensten in bij diverse organisaties. Ze heeft succes, mede door de grote
inzet die zij heeft verricht om hier te komen.
Voor de vakopleidingen heeft zij via familie en vrienden leningen gekregen, zodat ze beëdigd tolk
kon worden bij onder meer het IND en de rechtbank. Zohreh heeft ook de workshops Startkracht
gevolgd en heeft met behulp van een Bbz krediet haar onderneming gestart.
Na een zeer magere periode, kwam een periode met heel veel werk. Daardoor kon ze in korte tijd
haar Bbz lening volledig aflossen en zichzelf meer dan een minimum inkomen uitbetalen. Zohreh
werd ondersteund door een coach. ‘Startersbegeleiding maakte een groot verschil’, zo vertelde ze.
‘Het was ook heel prettig om op deze manier ondersteuning te krijgen.’
Ze zou graag zien dat er nog meer ondersteuning via de gemeente beschikbaar zou zijn, bijvoorbeeld
in de vorm van financiële ondersteuning bij de start.

➢ Johan Puts is ondernemerscoach bij het IMK en heeft destijds Zohreh Asadi richting de start van de
onderneming begeleid. Johan gaf aan dat bij Zohreh een enorme drive aanwezig was om succesvol
te starten. ‘Het belangrijkste is dat de voorbereiding goed is en dat er een plan ligt. Ook voor wanneer
dingen anders zouden lopen.’, vertelde Johan. ‘Zohreh heeft heel goed kunnen anticiperen op de
veranderingen.’
‘Ook is belangrijk dat een ondernemer voldoende inzicht heeft in het financiële onderdeel, maar ook
dat het commerciële deel voldoende aandacht krijgt. Zonder opdrachten geen inkomsten. En een
plan op papier is nog niet automatisch business; een plan B is noodzakelijk om te kunnen schakelen.
Hierbij ligt de nadruk op structureel ondernemen; één klus is immers nog geen duurzaam
ondernemerschap. Daar begeleid ik ondernemers mee’, vertelde Johan.

➢ Hoe is de samenwerking met de gemeente?
‘De samenwerking met de gemeente is over het algemeen heel eenvoudig’, vertelde Johan. ‘Er is
sprake van een gezamenlijk doel. Een coach wil mensen duurzaam laten starten en ook de gemeente
wil dat starters slagen. Bij elke gemeente vindt afstemming plaats over de vorm van het traject en
vervolgens melden potentiele starters zich aan. Onderdeel van de afstemming zijn de go/no go
momenten en er vindt tussentijds overleg plaats of er voldoende perspectief is. Maar zelfs bij een no
go moment heeft de deelnemer het stuur zelf in handen en kan de regie nemen bij de vraag: Wat ga
je nu doen?’
Johan gaf aan het helemaal eens te zijn met Willem: in alle gevallen is er sprake van een succesvol
traject, wat de uitkomst ook is. Er is altijd winst.

Tips:
➢ Zowel Zohreh als Johan gaven aan dat de vraag om ondernemer te worden serieus genomen moet
worden. Het moet uiteraard realistisch zijn, maar zelfs in best lastige of ingewikkelde situaties, kan
er toch een succesvol ondernemerschap ontstaan met steun van de gemeente.

➢ Willem geeft aan dat de koudwatervrees niet nodig is; het blijkt een mooi instrument voor duurzame
uitstroom uit de uitkering.

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: