IMK Vandaag – samenvatting 3

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

IMK vandaag. is een serie webinars en bijeenkomsten voor de publieke sector over ondernemers.

Op 20 januari vond de derde bijeenkomst plaats, waarin we in gesprek gingen met:

• Erik Dijkstra en Michel Hageman van gemeente Zaanstad
• Rob Smits van Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid

➢ Uit de poll kwam naar voren dat 83% aangeeft dat de afdelingen Economische Zaken en Sociale
Zaken niet goed samenwerken als het gaat om ondernemers. Hier is dus veel verbetering te halen
gezien bijvoorbeeld de ontwikkelingen in winkelcentra.

➢ Rob Smits vertelde dat ondernemers enkel naar Sociale Zaken gaan wanneer er ‘gedoe’ is. Het is
begrijpelijk dat de ondernemer allereerst contact zoekt met Economische Zaken. Juist in deze tijden
is het wel van belang om de connectie tussen beide afdelingen te maken.
Er zijn diverse thema’s belangrijk, vertelde Rob. Denk aan infrastructuur, duurzaamheid en transitie.
Rob ervaart dat het contact met de gemeente niet altijd even vlot verloopt. Belangrijk is dat de
verwachtingen goed worden gemanaged. De taal van ondernemers en de taal van het gemeentehuis
loopt uiteen. Helder en duidelijk communiceren vanuit gemeente richting ondernemers kan bijdragen
aan vertrouwen.

➢ Joke Bouwman werkzaam bij de gemeente Nijkerk ervaart dat ondernemers zich niet altijd melden,
ook niet via een ondernemersvereniging, met financiële problemen vanwege schaamte. De vraag van
Joke is dan ook of dit wordt herkend. Rob bevestigd dit beeld. “Voor een ondernemer is succes, het
merk en profilering e.d. van belang. Pas in een veilige en vertrouwde omgeving durven ondernemers
te praten over gevoeligheden als financiële problemen. Dat is o.a. ook de reden dat hun
ondernemersvereniging belang hecht aan fysieke bijeenkomsten”, vertelde Rob. Michiel haakt hierop
in: “Vanuit 155 voeren we gesprekken met ondernemers in nood en proberen we het taboe te
doorbreken (vertrouwelijke gesprekken) en door te verwijzen naar de gemeente.”

➢ Bij de polluitslag geeft 78% aan dat door de uitvoering van de Tozo regeling de ondernemer meer
vertrouwen heeft gekregen in de gemeente. Dat is een groot compliment richting gemeenten voor
al het harde werken afgelopen periode.
Ook liet u weten dat 82% de sociale wijkteams geen logische partner vindt voor ondernemers.
Gemeente Zaanstad herkent dit. Zo vertellen Erik en Michel dat wijkteams een hoge drempel zijn
voor ondernemers. Zij zoeken liever oplossingen via een andere weg, omdat wijkteams niet direct
het doel hebben om de ondernemer te dienen (wel o.a. WMO). Wel maken zij de verbinding tussen
Bbz en wijkteams.
64% van de deelnemers geeft aan dat u de netwerken van de ondernemers voldoende in beeld heeft.
Kennen is 1, maar maken we er ook voldoende gebruik van? Daar gaan Erik en Michel verder op in.

➢ Erik Dijkstra en Michel Hageman vertelden u meer over de aanpak in gemeente Zaanstad. Zo hebben
zij onder meer de communicatie vanuit gemeente Zaanstad anders ingericht. De communicatie is van
productgericht/aanbodgericht gekanteld naar de vraag vanuit de ondernemer met geldzorgen. Waar
heeft deze ondernemer behoefte aan? Op welke manier kunnen we deze ondernemer via een
integraal aanbod bedienen?

Zaanstad heeft een stakeholderanalyse gedaan en alle netwerken in beeld gebracht. Daarna is een
uitgebreid communicatieplan gemaakt met o.a.:
– de benadering van ondernemersverenigingen en broodfondsen
– flyers in de wijken
– social media
– Website gemeente: https://ondernemen.zaanstad.nl/geldzaken/geldzorgen
– Aanmelding voor adviesgesprek via website
– aansluiting op Geldfit
Daarnaast hebben zij 2x online bijeenkomsten georganiseerd over de Tozo. Ondernemers gaven aan
behoefte te hebben om te praten met lotgenoten. Hier wordt nu een community voor bedacht voor
onderling contact, tips en tricks en inspiratiesessies met sprekers. Dit is nog niet operationeel (staat
in de kinderschoenen).
Op de website staan hier diverse dingen over: https://ondernemen.zaanstad.nl/geldzaken.

➢ Onderzoek 2019: 12% van de werkende armen zijn ondernemers. Dat was aanleiding voor het
besluit van de gemeente om de dienstverlening voor ondernemers verder te gaan verbreden.
Deze nieuwe dienstverlening is in 2022/2023 geslaagd wanneer:
– De ondernemer de gemeente zo min mogelijk nodig heeft
– De ondernemers die wel hulp nodig hebben snel met de gemeente contact leggen
De doelen van gemeente Zaanstad 2022/2023:
– Communicatie blijven optimaliseren
– Startersloket (webinars)
– Opzetten van de community
– Doorlichting van aanbod en plannen door IMK

Tips:
1. Denk niet alleen vanuit werkprocessen of termijnen . Realiseer je dat er achter een hulpvraag
veel meer speelt. Bv.: iemand levert stukken niet in. Je kan bijvoorbeeld via wijkteams hulp
inschakelen voor extra zorg en aandacht om ervoor te zorgen dat de ondernemer wel met zijn
info komt.
2. Maak een stakeholder analyse uit gesprekken Dit heeft gemeente Zaanstad veel info opgeleverd
dat vervolgens weer gebruikt kon worden voor een goed communicatieplan

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: