IMK Vandaag – samenvatting 2

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

IMK vandaag. is een serie webinars en bijeenkomsten voor de publieke sector over ondernemers.
Op 14 december vond de tweede bijeenkomst plaats met presentaties van:
• Richard van der Zanden van het IMK
• Hans Klein Swormink van Kamer van Koophandel
Richard van der Zanden vertelde u meer over huidige ondersteuningsmaatregelingen. Waar
moeten we rekening mee houden? Momenteel kennen we o.a. NOW, TVL en uitstel van belasting.
Daarnaast is de bijzondere bijstand voor eenmalige energietoeslag (€ 200) beschikbaar voor lage
inkomens. Dit wordt uitgevoerd door gemeenten. We verwijzen hiervoor naar de Kamerbrief d.d.
10 december 2021. Ook ondernemers met een laag inkomen zouden hiervan gebruik kunnen maken (details volgen later).

De verwachte regelingen per 1 januari 2022:
• De verwachting is dat de tijdelijke regeling Bbz in het eerste kwartaal van 2022 zal worden
voortgezet. Dat is goed nieuws.
• Er komt vermoedelijk geen generiek uitstel voor aflossing van de Tozo-kredieten.
De Tozo-hercontrole:
• Hercontrole is van belang om de goedkeurende verklaring te verkrijgen en de ontvangen
voorschotten veilig te stellen.
• De belangrijkste terugvorderingsgrond vormt de ‘niet opgegeven inkomsten’. In de
handreiking Tozo en nota over SISA is nader geformuleerd hoe gemeenten het proces van
Hercontrole Tozo kunnen inrichten.
• Bekijk hier het document.
Uit poll 1 kwam tijdens de webinar naar voren dat 73% van de deelnemers aangeeft dat het niet
eenvoudig is om Tozo te controleren. Sommige ‘controlepunten’ zijn niet altijd hard.
Terugvorderingen bij ondernemers komen voor. Dat kan ook emotioneel gevolgen hebben op
ondernemers. Een goede communicatie met uitleg is dan ook van belang.
Poll 2 : de Bbz-light zou in combinatie met Heroriëntatie moeten worden voortgezet vindt 60% van
de deelnemers. Een meerderheid ziet daarmee voordelen in Heroriëntatie. Volgens FAQ is het
inderdaad mogelijk om via de Bbz-light periode ondernemers extra tijd te geven voor
heroriëntatie.
Hans Klein Swormink presenteerde resultaten uit het onderzoek dat de KvK in september 2021
uitvoerde onder bijna 2.000 ondernemers:
o De financiële en emotionele impact van corona op de ondernemers is groot. Wanneer we
spreken over ondernemers, hebben we het ook over hun gezinnen. Het aantal
faillissementen tijdens corona daalde, maar het aantal bedrijfsstakingen nam in 2020 t.o.v.
2019 enorm toe. Het luisterend oor bieden aan ondernemers (o.a. door KvK en IMK met
MKB-noodlijn) was enorm belangrijk.
o Bij 46% van de ondernemers heeft corona negatieve impact gehad . Er zijn ook bedrijven
geweest (16%) waar de impact beperkt positief was. Voor 12% van alle ondernemers lukt
het niet om de maandelijkse lasten te betalen. Echter: ondernemers blijken wel in te teren
op spaargeld en pensioen. Het privé vermogen van ondernemers neemt af, de solvabiliteit
staat onder druk
o 13% van de ondernemers heeft aangegeven betaalachterstanden of schulden te hebben.
o Twee derde van de ondernemers met een betaalachterstand of schuld
geeft aan dat deze volledig/grotendeels komt door de coronacrisis. Bij één op de zes
ondernemers speelt de coronacrisis niet of nauwelijks een rol.
o Veel ondernemers geven aan niet te weten waar hij/zij terecht kunnen voor hulp. Hans ziet
hierin een gezamenlijke opdracht/uitdaging om de vindbaarheid van hulpverlenende
instanties te verbeteren.
Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport.
Samengevat:
1. De hercontrole is niet heel moeilijk maar de interpretatie van de regels kan van invloed zijn. Deel
de ervaringen of neem contact op met IMK. Zodra er nieuwe tips zijn, zullen we die weer delen.
2. Biedt een luisterend oor voor ondernemers in nood. De emotionele en financiële gevolgen van
de coronacrisis zijn opnieuw voelbaar.
3. Laten we elkaar attenderen op slimmigheden in de zichtbaarheid en vindbaarheid voor
ondernemers.
We horen graag uw feedback.
Laat ons in 1 minuut weten hoe u de webinar heeft ervaren. Deze feedback is voor ons waardevol om
IMK vandaag. nog beter op uw wensen te laten aansluiten. Ook ideeën voor onderwerpen en
interessante sprekers zijn van harte welkom. Invullen.
Op donderdag 20 januari 2020 om 13 uur vindt de volgende IMK vandaag. plaats. De onderwerpen:
– Is het nu verstandig om te starten vanuit de bijstand?
– Hoe kunt u mensen uit de bijstand activeren?

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: