IMK Vandaag – samenvatting 13

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

 16 februari 2023 – IMK Vandaag.

Thema: vroeg signalering van verval bij kleine ondernemingen

Gasten:

  • Arie de Wild, Lector risicomanagement en gedrag, kenniscentrum business innovation van Hogeschool Rotterdam
  • Norah Gauw, Directeur Business Development van IMK

Hogeschool Rotterdam is met enkele partners een onderzoek gestart om symptomen van problemen bij kleine ondernemers eerder te signaleren.  Er wordt daarvoor een signalenlijst gemaakt en in de webinar geven de deelnemers suggesties van signalen.

De Wild geeft aan dat er best veel signalen zijn die een aanwijzing zijn voor een strategische crisis die kan leiden tot verval. Het interessantst zijn de sluimerende issues die nog niet goed zichtbaar zijn en wel impact kunnen veroorzaken.  Met de lijst van signalen wil De Wild in het onderzoek een instrument maken waarmee een “APK” achtig proces mogelijk wordt. Doel is dit te ontwikkelen en testen in 2023.

Gauw bespreekt dat ondernemers niet altijd naar de gemeente gaan voor hulp. En ze zijn dus onzichtbaar. En als ze naar de gemeente gaan dan “vechten” ze niet zozeer maar vragen om hulp. Ze zitten in een soort “freeze”.

De gemeente heeft er belang bij dat ondernemers worden geholpen met gezond ondernemen: ze wil een goed vestigingsklimaat bieden, heeft een maatschappelijk belang dat er voldoende verdienvermogen is bij de ondernemers in de gemeente én ze wil herstelkosten beperken.

Hulp wordt er geboden via regelingen zoals Bbz maar ook door de instelling van noodfondsen (energie, verduurzaming ed.). Daarnaast bieden veel gemeentes diensten om ondernemers te begeleiden (coaching) of zich te  oriënteren op de toekomst (heroriëntatie).

Bij de start van het onderzoek door Hogeschool Rotterdam is er een boekje gepresenteerd samen met de partners (waaronder IMK). Dat boekje “Ik heb geen probleem” is bij IMK aan te vragen.

Hierbij de contact gegevens van Arie de Wild voor wie signalen wil delen of wie wil samenwerken rondom het onderzoek:  a.f.de.wild@hr.nl

Samen met Hogeschool Rotterdam is er door IMK onderzoek gedaan naar vroeg signalering van problemen bij ondernemingen. Dat komt samen in acht verhalen van ondernemers die het verval van hun bedrijf nog net op tijd opmerkten.

Heeft u belangstelling? Dit boekje is gratis te verkrijgen bij IMK. Stuur een reply mail met uw adresgegevens en het verzoek om dit boekje.

Ook is het boekje te downloaden via deze link.

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: