IMK Vandaag – samenvatting 1

Ondersteuning van ondernemers in uw gemeente
In een reeks korte webinars en bijeenkomsten delen externe sprekers, experts van het IMK en ervaringsdeskundigen van gemeenten hun kennis en ervaring, zodat u ondernemers in uw gemeente beter kunt ondersteunen.

IMK vandaag. is een serie webinars en bijeenkomsten voor de publieke sector over ondernemers. Op 25 november vond de eerste bijeenkomst plaats met presentaties van:

 • Hans Biesheuvel Ondernemend Nederland
 • Gert-Jan de Vet van de gemeente Tilburg
 • Jan van Nederveen van het IMK

Hans Biesheuvel

Hans gaf een somber beeld van ondernemers in Nederland. Veel ondernemers zijn ten einde raad en voelen zich niet gehoord. Er zijn veel vragen over het toekomstperspectief, doorgaan of stoppen, en schulden. “Ik weet wel dat veel ondernemers hiermee zitten. Ondernemers zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk, maar missen de erkenning en aandacht die we als ondernemers zouden willen in een crisissituaties”, vertelt Hans. Daarbij valt het op dat de schuldenproblematiek, met als mogelijke gevolgen dakloosheid, heel zwaar drukt. “De boodschap aan gemeenten is dan ook om de schuldenproblematiek op te pakken, en tevens ondersteuning te bieden bij de vraag doorgaan of stoppen”.

Jan van Nederveen

Jan heeft recent een inventarisatie uitgevoerd van de diensten die gemeenten bieden aan ondernemers. Opvallend is dat er over het algemeen een breed en passend aanbod richting ondernemers is, en dat dit aanbod professioneel georganiseerd is. Tegelijkertijd valt op dat per gemeente enorm verschilt in hoeverre ondernemers van dit aanbod gebruik maken.

Jan geeft aan dat niet alleen het aanbod, maar ook de boodschap en het kanaal van de boodschap relevant zijn in het bereiken van ondernemers. De boodschap aanpassen op de doelgroep is belangrijk. Maar ook wie de afzender is van de boodschap. Ondernemers percipiëren de gemeente bijvoorbeeld niet altijd als logische partij voor hulp. Ook maakt de vorm van de benadering een groot verschil hoe de boodschap overkomt. Denk dan aan een professioneel belteam, email, via social media, via ondernemersorganisaties of juist via brieven

Gert-Jan de Vet

Gert-Jan vertelt over de aanpak die Tilburg heeft gekozen om beter aan te sluiten bij de behoefte van de ondernemer en de bijbehorende boodschap en het kanaal. Toen in 2013 de Kamer van Koophandel vertrok uit Tilburg, is door verschillende partijen waaronder de gemeente het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie opgericht, Station 88. Hier worden in samenwerking met ondernemers en andere partijen programma’s uitgevoerd gericht op ondernemerschap, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of inspiratiesessies.

Steeds wordt bekeken wat de markt nodig heeft, in voortdurende interactie. Opvallend is dat MKB- begeleiding aan de voorkant ingezet wordt, waarbij het kerndoel is het verwerven van duurzaam inkomen door de ondernemer. Hierbij wordt gekeken naar een breed pallet aan diensten; breder dan wat de gemeente zelf in huis heeft. Financiële ondersteuning is vaak het eindpunt, maar juist ook hier wordt breder gekeken dan het Bbz. Ondernemers die aankloppen voor ondersteuning hebben immers vaak een structureel probleem, en financiële zekerheid geeft rust, maar biedt niet de gehele oplossing.

Online poll

Een online poll onder de aanwezige deelnemers gaf de volgende resultaten:

 • 47% van de gemeenten is in staat om ondernemers goed te bereiken.
 • 17% heeft voldoende inzicht in de behoeften van ondernemers.
 • 80% geeft aan dat de ondernemer de gemeenten echt nodig heeft.

Jan van Nederveen: Er is geen toverstokje. De diversiteit aan werkvormen bij gemeenten is immers groot. Toch zijn enkele handreikingen te doen:

 • Belangrijkste is om je in te leven in de ondernemer: wat heeft de ondernemer nodig en via welke weg? Niet alleen het aanbod is waar het om gaat, maar ook de boodschap en het kanaal.

Als voorbeeld werd genoemd Nederland Leert Door. Het IMK heeft duizenden ondernemers via deze regeling ondersteund. Initieel richtte de boodschap zich op gratis hulp. Dit leidde echter tot een lage motivatie en veel uitval gedurende het traject.

 • De boodschap gericht op de wens van de ondernemer bleek vele malen effectiever, denk dat aan “Hoe verwerf je nieuwe klanten?”, Hoe verhoog je je omzet?”, “Hoe ga je herstarten?”. Hoe concreter gericht op de hulpvraag en hoe planmatiger de boodschap was, hoe hoger de instroom en hoe lager de uitval.

Een fysieke coachweek met veel ondernemers en coaches was een groot succes; het onderlinge contact werkte stimulerend. Ondernemers zochten onderling contact, en kon in onderlinge interactie en in live gesprekken goed aangesloten worden op de hulpvraag door coaches. Dit sluit ook aan bij de werkwijze die Tilburg kiest met Station88: dicht bij de ondernemer.

Tot slot merkt Jan op dat ondernemers elkaar over de streep trekken; testimonials of verhalen over verkregen ondersteuning zorgen dat andere ondernemers deze ondersteuning ook gaan zoeken.

Samengevat:

 1. Blijven proberen, meten en aanpassen.
 2. Achterhaal de concrete behoefte van ondernemers. Ontwikkel de boodschap en kies de kanalen,
 3. Ga testen en aanpassen. Het aanbod van de gemeenten blijkt goed te zijn, en door te testen en vervolgens aan te passen kan ook de juiste boodschap en het juiste kanaal gevonden worden.

We horen graag uw feedback.

Laat ons in 1 minuut weten hoe u de eerste webinar heeft ervaren. Deze feedback is voor ons waardevol om IMK vandaag. nog beter op uw wensen te laten aansluiten. Ook ideeën voor onderwerpen en interessante sprekers zijn van harte welkom. Klik op deze link.

Op 14 december om 13 uur vindt de volgende IMK vandaag. plaats. De onderwerpen:

 • De stand van het MKB door Hans Klein Swormink van de KvK.
 • Inhoudelijk en controle Ondernemersregelingen door Richard van der Zanden.

Het IMK geeft diverse webinars komende periode.

Kunt u deze webinar niet aansluiten, maar bent u wel graag op de hoogte van de komende webinars? Laat het ons weten via de onderstaande button.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: